Cómo se dice "realizowane poprzez" en inglés

PL

"realizowane poprzez" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realizowane poprzez" en distintos contextos.

Traducciones similares para realizowane poprzez en inglés

realizować verbo
poprzez adverbio
poprzez preposición
poprzez
poprzeć verbo

Ejemplos de uso para "realizowane poprzez" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishJest ono realizowane poprzez obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych.
It is realised through the area of freedom, security and justice without internal borders.
PolishMam jednakże wrażenie, że pod pewnymi względami cele realizowane poprzez te dwa obszary polityki dublują się.
However, I have the impression that in some cases both of these policies have identical objectives.
PolishW tym momencie połączenia telefoniczne nie są realizowane poprzez Sieć internetową, ale już zaczynają być i w przyszłości będą tak realizowane.
Right now, phones don't go through the Web, but they are beginning to, and they will.
PolishZobowiązania te będą również realizowane poprzez politykę Komisji Europejskiej dotyczącą zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
These undertakings will also be implemented through the European Commission's policy on sustainable consumption and production.
PolishOdnosi się to szczególnie do przypadków, gdy działania unijne w sektorze leśnym realizowane są konkretnie poprzez drugi filar WPR - rozwój obszarów wiejskich.
This is especially true in the context where Europe's action in the forestry sector is implemented in particular via the second pillar of the CAP - rural development.

Aprende otras palabras

Polish
  • realizowane poprzez

Más traducciones en el diccionario portugués-español de bab.la.