Cómo se dice "realizowanego przez" en inglés

PL

"realizowanego przez" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realizowanego przez" en distintos contextos.

Traducciones similares para realizowanego przez en inglés

realizować verbo
przez adverbio
English
przez preposición

Ejemplos de uso para "realizowanego przez" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishWywóz z krajów AKP będzie stanowił tylko niewielki procent realizowanego przez nie przywozu.
Exports from the ACP countries will only make up a small percentage of its imports.
PolishStanowi to zakończenie procesu realizowanego przez całą tę kadencję.
This marks the end of a process carried out throughout this term of office.
PolishBędzie on miał kluczowe znaczenie dla poprawy zarządzania budzętowego i finansowego realizowanego przez Agencję.
Such a programme will be essential for improving the Agency's budgetary and financial management.
PolishParlament Europejski potwierdza tym samym swoją wiarę w wartość procesu demokratyzacji realizowanego przez ostatnie lata.
The European Parliament is therefore confirming the confidence it has in the major process of democratisation which has been undertaken in recent years.
PolishPosiadanie wizji europejskiej wymaga spełnienia wspólnych kryteriów i pełnej przejrzystości realizowanego przez państwa członkowskie procesu wstępnego wyboru.
Having a European vision requires common criteria and absolute transparency in the pre-selection process by the Member States.

Aprende otras palabras

Polish
  • realizowanego przez

Más traducciones en el diccionario español-francés de bab.la.