Cómo se dice "realna gospodarka" en inglés

PL

"realna gospodarka" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realna gospodarka" en distintos contextos.

Traducciones similares para realna gospodarka en inglés

realny adjetivo
gospodarka sustantivo

Ejemplos de uso para "realna gospodarka" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishZastanawiam się, czy w tym Parlamencie w ogóle wiemy, co to jest realna gospodarka.
I do wonder though whether, in this House, we know what the real economy is.
PolishPierwszą jest asymetria między gospodarką realną a gospodarką finansową.
The first is the asymmetry between the real economy and the financial economy.
PolishW tym czasie, panie przewodniczący Sarkozy, realna gospodarka pogrąża się w recesji.
In the meantime, Mr Sarkozy, the real economy is entering into recession.
PolishA przecież realna gospodarka pokazuje, o czym Pan wspomniał, że należałoby robić coś wręcz przeciwnego.
In contrast, the real economy is giving us opposite signals, as you have said.
PolishDzięki dokumentowi Europa 2020 gospodarka realna ponownie staje się centralnym elementem polityki gospodarczej.
Through the Europe 2020 document, we put the real economy back at the heart of economic policy.
PolishCzy może realna gospodarka to pracujący ludzie, szerzący innowacje i podejmujący działalność gospodarczą?
Or is the real economy actually people doing jobs of work and innovating and starting their own businesses?
PolishFaktem jest, że potrzebujemy protekcjonizmu, a tymi, których trzeba chronić są pracownicy i realna gospodarka.
The fact is that we do require a protectionism, and those that must be protected are workers and the real economy.
Polish(PL) Rezolucja, która jest wynikiem debaty nad realną gospodarką, zasługiwała jak najbardziej na poparcie.
(PL) Mr President, the resolution which is the product of the debate on the real economy is most deserving of support.
PolishOgromny wzrost liczby transakcji finansowych ujawnił pogłębiającą się przepaść między finansami a realną gospodarką.
The dramatic increase in financial transactions has revealed the growing gap between finance and the real economy.
PolishKryzys, który na początku dotknął finanse, wkracza teraz na inne obszary takie, jak realna gospodarka, zatrudnienie i arena społeczna.
A crisis that began as financial is now spreading into the real economy, into employment and into the social arena.
PolishPoważnie obawiam się, że w efekcie będziemy mieć wysoko dokapitalizowany system bankowy, podczas gdy gospodarka realna będzie na dnie.
My real fear is that we are going to end up with a highly capitalised banking system, while the real economy is on floor.
PolishZagwarantujemy w ten sposób, że gospodarka realna i leżący u jej podstaw jednolity rynek będą służyły wzrostowi oraz postępowi społecznemu.
In doing so, we will ensure that the real economy and the single market underpinning it serve growth and social progress.
PolishRealna gospodarka, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz organy publiczne, odczuwają szkodliwe efekty uboczne.
The adverse effects are being felt in the real economy, especially by small and medium-sized enterprises (SMEs) and public authorities.
PolishNiemniej wszyscy zdają się zapominać, że również realna gospodarka odczuwa dotkliwe skutki chciwości i obsesji na punkcie krótkoterminowych zysków.
However, everyone seems to forget that the real economy also suffers from greed and an obsession with short-term profits.
PolishW ten sposób zyskamy realną kontrolę nad naszą gospodarką”.
Or this: 'If we get rid of sterling and adopt the euro, we will also get rid of sterling crises and sterling over-valuations. This will give us a real control over our economic environment'.
PolishTakie założenie jest niesprawiedliwe ze społecznego i międzypokoleniowego punktu widzenia, a ponadto nie ma związku z rzeczywistością i realną gospodarką.
This is not fair in social terms, nor is it fair in inter-generational terms, and it has no connection with reality and the real economy.
PolishInteresujący jest sam zwrot "gospodarka realna” stosowany zamiast zwrotu "sektor finansowy”, podkreślający wirtualny charakter większości aktywów finansowych.
The term 'real economy', as opposed to the financial sector, is interesting. It emphasises the virtual nature of most financial assets.
PolishAle istnieje jeszcze tak zwana realna gospodarka i wszyscy wiemy, że każdy dzień dostarcza dowodów, że narasta problem jej poważnego spowolnienia.
But there is also what we usually call the real economy, and we all know that, day by day, the evidence that we are facing a serious economic slowdown is building.
PolishCzas, aby gospodarka realna na powrót stała się centralnym punktem europejskiego programu, a obywatele odzyskali zaufanie do wspólnego rynku.
Mr President, it is time to put back the real economy at the heart of the European agenda and to restore citizens' confidence in our common market.
PolishGospodarka realna dokładnie na tym polega, a my jesteśmy tu, jako Europejczycy, aby pokazać obywatelom, że Europa jest także tutaj, a przede wszystkim, że jest po ich stronie.
The real economy is exactly that, and we are here, as Europeans, to show the citizens that Europe is here too and, above all, on their side.
Aprende otras palabras
Polish
  • realna gospodarka

Busque más palabras en el diccionario español-portugués.