Cómo se dice "realokacji" en inglés

PL

"realokacji" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "realokacji" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "realokacji" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishZamiast tego, Komisja przeliczyła się z własnymi siłami, próbując zmierzyć się ze zbędnym artykułem, przyznającym jej prawo do realokacji kwot połowów.
Instead, the Commission over-reached itself with an unnecessary article awarding itself the right to reallocate fishing quotas.
PolishUdzielenie Komisji wolnej ręki w kwestii realokacji możliwości dokonywania połowów jest nie do pomyślenia, zwłaszcza, gdy możliwości te uległy ograniczeniu.
To give the Commission carte blanche to reallocate fishing opportunities beggars belief, especially when fishing opportunities are scarcer.
PolishMimo tego Rada nie może zobowiązać się do realokacji funduszy bez poszanowania prawa Komisji do podjęcia inicjatywy oraz praw Parlamentu w tym obszarze.
However, the Council cannot commit to reassigning funds without respecting the Commission's right of initiative and the powers shared by Parliament in this area.
PolishPo drugie, wprowadzono mechanizm realokacji niedostatecznie wykorzystywanego potencjału rybołówstwa, aby zoptymalizować zakres wykorzystania tych możliwości w ramach umów rybołówstwa.
Secondly, a mechanism to reallocate under-utilised fishing opportunities has been introduced in order to optimise the utilisation of fishing opportunities under the fisheries agreements.

Aprende otras palabras

Polish
  • realokacji

Más traducciones en el diccionario español-italiano de bab.la.