Cómo se dice "receptor" en inglés

PL

"receptor" en inglés

EN

"receptor" en polaco

volume_up
receptor {sustantivo}
PL

receptor {masculino}

volume_up
receptor
Receptor ten normalnie uczestniczy w kontrolowaniu poziomu tłuszczów w organizmie.
This receptor is normally involved in controlling levels of fat in the body.
Receptor M3 jest głównym podtypem kontrolującym skurcze mięśni pęcherza moczowego.
The M3 receptor is the major subtype that controls urinary bladder muscle contraction.
Receptor hormonalny daf-2 jest bardzo podobny do receptora kodującego insulinę i IGF-1.
The daf-2 hormone receptor is very similar to the receptor for the hormone insulin and IGF-1.
EN

receptor {sustantivo}

volume_up
This receptor is normally involved in controlling levels of fat in the body.
Receptor ten normalnie uczestniczy w kontrolowaniu poziomu tłuszczów w organizmie.
The M3 receptor is the major subtype that controls urinary bladder muscle contraction.
Receptor M3 jest głównym podtypem kontrolującym skurcze mięśni pęcherza moczowego.
The daf-2 hormone receptor is very similar to the receptor for the hormone insulin and IGF-1.
Receptor hormonalny daf-2 jest bardzo podobny do receptora kodującego insulinę i IGF-1.

Sinónimos (polaco) para "receptor":

receptor

Sinónimos (inglés) para "receptor":

receptor

Ejemplos de uso para "receptor" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishBlokuje ona receptor dla przekaźnika chemicznego w organizmie, określanego jako interleukina- 1.
It blocks the receptors for a chemical messenger in the body called interleukin-1.
PolishW związku z działaniem blokującym receptor alfa- adrenergiczny podczas leczenia rysperydonem może wystąpić priapizm.
Priapism may occur with RISPERDAL treatment due to its alpha-adrenergic blocking effects.
PolishW związku z działaniem blokującym receptor alfa- adrenergiczny podczas leczenia rysperydonem może wystąpić priapizm.
Priapism Priapism may occur with RISPERDAL CONSTA treatment due to its alpha-adrenergic blocking effects.
PolishInterakcja ta jest wynikiem zmniejszonej rozpuszczalności atazanawiru wynikającej ze wzrostu pH soku żołądkowego wywołanego przez leki blokujące receptor H2.
The mechanism of interaction is decreased solubility of atazanavir as intra- gastric pH increases with H2 blockers.
PolishZ drugiej strony, z powodu antagonistycznego działania telmisartanu, składnika preparatu PritorPlus, na receptor angiotensyny II (AT1) może wystąpić hiperkaliemia.
Conversely, due to the antagonism of the angiotensin II (AT1) receptors by the telmisartan component of PritorPlus, hyperkalaemia might occur.
PolishZ drugiej strony, z powodu antagonistycznego działania telmisartanu, składnika preparatu Kinzalkomb, na receptor angiotensyny II (AT1) może wystąpić hiperkaliemia.
Conversely, due to the antagonism of the angiotensin II (AT1) receptors by the telmisartan component of Kinzalkomb, hyperkalaemia might occur.
PolishJednakże, należy zachować ostrożność w przypadku stosowania tadalafilu u pacjentów przyjmujących leki blokujące receptor α−adrenergiczne, a zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.
However, caution should be exercised when using tadalafil in patients treated with any alpha-blockers, and notably in the elderly.
PolishZ drugiej strony, z powodu antagonistycznego działania telmisartanu, składnika preparatu MicardisPlus, na receptor angiotensyny II (AT1) może wystąpić hiperkaliemia.
Conversely, due to the antagonism of the angiotensin II (AT1) receptors by the telmisartan component of MicardisPlus, hyperkalaemia might occur.
PolishReceptor nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR) bierze udział w rozwoju płodu i może warunkować prawidłowy przebieg organogenezy, proliferacji i różnicowania w
EGFR has been implicated in the control of prenatal development and may be essential for normal organogenesis, proliferation, and differentiation in the developing embryo.