Cómo se dice "recepty" en inglés

PL

"recepty" en inglés

PL

recepty {femenino plural}

volume_up
recepty (también: przepisy, zalecenia)
Zabiera ze sobą recepty na pigułki antykoncepcyjne.
She is taking prescriptions for her contraceptive pill with her.
Recepty wydawane w jednym państwie członkowskim nie zawsze są uznawane w innych krajach.
Prescriptions issued in one Member State are not always recognised in other countries.
Dlatego należy zachować wszystkie rachunki, recepty i pokwitowania.
So keep all your bills, prescriptions and receipts.

Sinónimos (polaco) para "recepta":

recepta

Ejemplos de uso para "recepty" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishTo sytuacja bez wyjścia, na którą nie można wziąć recepty tak po prostu z powietrza.
It is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
PolishNaprawdę nie wiadomo, jak pomóc Afryce i w sprawozdaniu też nie podaje się recepty.
We really do not know how to help Africa, and the report does not provide a solution, either.
Polisho wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained
PolishDziurawiec zwyczajny jest często używany w preparatach ziołowych, które są dostępne bez recepty.
St John’s wort is often used in herbal medicines that you can buy yourself.
PolishBruksela wynalazła iście maltuzjańskie recepty ograniczania produkcji.
Then Brussels invented some Malthusian recipes to clear production.
PolishKończąc, uważam, że bardzo łatwe określenia, bardzo łatwe recepty są z definicji podejrzane.
Finally, I think that very easy definitions and very easy recipes are, by definition, suspect.
PolishDotyczy to również innych leków, w tym leków dostępnych bez recepty.
Avonex may affect other medicines or be affected by them.
PolishPoprawki Parlamentu nie uwzględniają rozszerzenia systemu zabezpieczeń na leki dostępne bez recepty.
Parliament's amendments do not call for the safety systems to be extended to over-the-counter medicines.
PolishWyłącznie dla zwierząt - wydawany na podstawie recepty
Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer The Netherlands
PolishNale y powiedzie lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, równie tych, które wydawane s bez recepty..
If you are pregnant, planning a pregnancy or breast-feeding: please contact your doctor for advice.
PolishStosować wyłącznie u zwierząt - wydawany na podstawie recepty.
Keep out of the reach and sight of children.
Polishna Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które ia wydawane są bez recepty. en
is Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines,
PolishNale y powiedzie lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które s wydawane bez recepty.
Talk to your doctor or pharmacist if you take or have recently taken any other medicines, even those not prescribed.
PolishNale y powiedzie lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, równie tych, które wydawane s bez recepty..
Talk to your doctor or pharmacist if you take or have recently taken any other medicines, even those not prescribed.
PolishNależy powiadomić lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Talk to your doctor or pharmacist if you take or have recently taken any other medicines, even those not prescribed.
PolishNależy powiadomić lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.
Talk to your doctor or pharmacist if you take or have recently taken any other medicines, even those not prescribed.
PolishNale y powiedzie lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które s wydawane bez recepty.
Talk to your 102 doctor or pharmacist if you take or have recently taken any other medicines, even those not prescribed.
PolishNale y powiedzie lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które s wydawane bez recepty.
Talk to your 111 doctor or pharmacist if you take or have recently taken any other medicines, even those not prescribed.
PolishNależy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.
Talk to your doctor or pharmacist if you take or have recently taken any other medicines, even those not prescribed.
PolishNależy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Talk to your doctor or pharmacist if you take or have recently taken any other medicines, even those not prescribed.