Cómo se dice "recykling" en inglés

PL

"recykling" en inglés

PL recykling
volume_up
{masculino}

recykling (también: odzysk, recycling)
volume_up
recycling {sustantivo}
Pewny i ekologicznie racjonalny recykling statków (debata)
Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (debate)
W każdym przypadku celem jest szerszy recykling i zwiększenie ponownego użycia.
In any case, the objective is more recycling and greater re-use.
Niepokoi mnie też to, kto byłby odpowiedzialny za demontaż i recykling tych aut.
I am also concerned about who will be responsible for the dismantling and recycling of these cars.

Sinónimos (polaco) para "recykling":

recykling

Ejemplos de uso para "recykling" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishWiększość tego, co odzyskujemy ze zużytych sprzętów jeśli dostaną się na recykling, to metale.
Most of what's extracted from our end-of-life stuff, if it makes it to a recycler, are the metals.
PolishW przyszłości planuję pełny recykling, może mycie nią rąk.
And I ultimately want to recycle that, put it back into the loos, maybe wash hands with it, I don't know.
PolishZapewniając recykling i ponowne użycie odpadów, dyrektywa poprawi oddziaływanie producentów i dystrybutorów na środowisko.
By ensuring that waste is recycled and reused, the directive will improve the environmental performance of producers and distributors.
PolishOprócz tego należy położyć nacisk na recykling w ramach samej Unii, tak samo jak w przypadku całej europejskiej polityki odpadowej.
In addition, emphasis should be placed upon processing within the Union itself, as is the case in the entire European waste policy.
PolishRecykling to ostatni punkt.
PolishPrzedmiotowe przepisy pozwolą nam uwolnić produkty elektroniczne od wielu niebezpiecznych substancji i tym samym ułatwią recykling owego szerokiego strumienia odpadów.
This law will ensure that electronic products are freed from many hazardous substances and will make this large waste stream easier to recycle.
PolishSprawą, na którą chcemy zwrócić uwagę jest kolejne pojęcie, które dodaliśmy do zestawu: Ograniczenie, Ponowne Wykorzystanie, Recykling. ~~~ To: Odmowa.
Another thing that we're looking at and asking people to think about is we've added a fourth R onto the front of the "Reduce, Reuse, Recycle," three R's, and that is refuse.
PolishMówi się o nich, że są piątym "R" -- redukcja, ponowne użycie, recykling, reperacja i redystrybucja -- ponieważ wydłużają cykl życiowy produktu i przez to redukują ilość odpadów.
They're increasingly thought of as the fifth 'R' -- reduce, reuse, recycle, repair and redistribute -- because they stretch the life cycle of a product and thereby reduce waste.