Cómo se dice "rozpoczynać" en inglés

PL

"rozpoczynać" en inglés

PL rozpoczynać
volume_up
[rozpoczynam|rozpoczynałbym] {verbo imperfectivo}

1. general

rozpoczynać (también: rozpocząć, zaczynać, zacząć, począć)
Producenci posiadają wiele modeli, a niedługo będą rozpoczynać ich kampanie marketingowe.
The manufacturers have a large variety of models, and they are soon going to begin marketing them.
W Luksemburgu rozpoczynają się negocjacje akcesyjne z Norwegią.
Negotiations on the accession of Norway begin in Luxembourg.
Następnie rozpoczynają oni leczenie preparatem CHAMPIX na 1 do 2 tygodni przed tą datą.
Then they begin treatment with CHAMPIX 1 to 2 weeks before that date.
Nie wolno wówczas rozpoczynać leczenia lekiem Betaferon
You should not start treatment with Betaferon (see ‘Pregnancy’).
W przyszłości będą one mogły nawet rozpoczynać nowe życie w innym kraju.
In the future, they might even be able to start a new life in another country.
. - (NL) Walka z otyłością musi rozpoczynać się w młodym wieku.
. - (NL) The battle against the bulge must start from a young age.
rozpoczynać (también: wyruszyć, wyruszać, rozpocząć)
Zamierzamy wybudować muzeum narodowe, aby opowiedzieć historię naszego ludu. ~~~ Właśnie rozpoczynamy realizację tego pomysłu.
We are going to build our national museum to tell the story of our people; we're about to embark on that.
rozpoczynać (también: rozpocząć, zaczynać, zacząć)

2. "coś"

rozpoczynać (también: zaczynać, zacząć, rozpocząć, przystępować)
volume_up
to go ahead {vb} (with sth)
Ruszyli przed siebie rozpoczynając zbiórkę funduszy.
They just go ahead and start a fundraiser.

3. Informática

rozpoczynać (también: inicjalizować)

Ejemplos de uso para "rozpoczynać" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishLeczenie powinien rozpoczynać wyłącznie lekarz mający doświadczenie w leczeniu PAH.
Treatment must be initiated by a physician experienced in the treatment of PAH.
PolishLeczenie powinien rozpoczynać lekarz mający doświadczenie w leczeniu zakażeń HIV.
Therapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
PolishCiąża Nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentek w ciąży.
Angiotensin II receptor antagonists should not be initiated during pregnancy.
PolishStosowanie produktu TRITAZIDE należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki.
TRITAZIDE should be started at the lowest available dosage.
PolishStosowanie preparatu TRITAZIDE pod różnymi nazwami należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki.
Tritazide and associated names should be started at the lowest available dosage.
PolishLeczenie preparatem Rebif powinien rozpoczynać lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu SM.
Rebif treatment should be started by a doctor who has experience in the management of MS.
PolishNie wolno ponownie rozpoczynać karmienia piersią, dopóki lekarz nie stwierdzi, że jest to bezpieczne.
Do not restart breast-feeding until the doctor tells you it is safe to do so.
PolishI rozpoczynać procesy, tak jak to robiliśmy kiedy byliśmy płodem.
And to switch on processes that we knew how to do when we were a fetus.
PolishCiąża Nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentek w ciąży.
Pregnancy Angiotensin II receptor antagonists should not be initiated during pregnancy.
PolishU pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczenia somatropiną nie należy rozpoczynać,
In patients with CRI, somatropin therapy should not be started unless the function of the kidney
PolishNie wolno rozpoczynać leczenia preparatem Enbrel w przypadku rozpoznania czynnej gruźlicy u pacjenta.
If active tuberculosis is diagnosed, Enbrel therapy must not be initiated.
PolishNie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRAs) u pacjentek w ciąży.
Angiotensin II Receptor Antagonists (AIIRAs) should not be initiated during pregnancy.
PolishPotem należałoby zbadać wyniki i zdecydować, czy rozpoczynać negocjacje, czy nie.
Once that has been done, we would examine the results and decide whether or not to launch the negotiations.
PolishLeczenie preparatem Volibris powinien rozpoczynać lekarz mający doświadczenie w leczeniu PAH.
Treatment with Volibris must be initiated by a doctor who has experience in the treatment of PAH.
PolishLeczenie preparatem Advate powinien rozpoczynać lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu hemofilii.
Advate should be started by a doctor who has experience in the treatment of haemophilia.
PolishLeczenia nie należy na ogół rozpoczynać, jeżeli aktywność AlAT przekracza 10 razy górną granicę normy.
Treatment should normally not be initiated if ALT is > 10 times the upper limit of normal.
PolishLeczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu tej choroby.
Treatment should be initiated under supervision of a physician experienced in the treatment of the disease.
PolishCiąża Nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentek w ciąży.
Pregnancy Angiotensin II Receptor Antagonists (AIIRAs) should not be initiated during pregnancy.
PolishNie należy rozpoczynać leczenia preparatem Betaferon podczas ciąży.
Betaferon treatment should not be started during pregnancy.
PolishLeczenie preparatem Helixate NexGen powinien rozpoczynać lekarz doświadczony w leczeniu hemofilii.
Helixate NexGen should be started by a doctor who has experience in the treatment of haemophilia.