PL set
volume_up
{masculino}

1. deporte

set
volume_up
set {sustantivo}
fiolka z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i zestawem Bio- Set.
vial with Bio-Set device with powder for solution for injection.
Per Protocol Set); badanie dotyczące leczenia inwazyjnej kandydozy
Overall Treatment Success in the Per Protocol Set, Invasive Candidiasis Study
Jako sprawozdawczyni pomocnicza planu SET z zadowoleniem przyjmuję przedmiotową inicjatywę.
Mr President, as shadow rapporteur on the SET Plan, I warmly welcome this initiative.

Ejemplos de uso para "set" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishMężów z Karyjatyjarymu, z Kafiry i z Beerotu siedm set czterdzieści i trzy;
The men of Kiriath-jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.
PolishInnych też rzeczy poświęconych było: wołów sześć set, i owiec trzy tysiące,
And the consecrated things were six hundred oxen and three thousand sheep.
PolishDostało się też działu na Pana owiec sześć set, siedemdziesiąt i pięć;
and Jehovah's tribute of the sheep was six hundred and threescore and fifteen.
PolishA z synów Zerachowych: Jehuel i braci ich sześć set i dziewięćdziesiąt.
And of the sons of Zerah: Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety.
PolishKapłanów: Synów Jedajaszowych z domu Jesui, dziewięć set siedmdziesiąt i trzy;
The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
PolishKapłanów: Synów Jedajaszowych z domu Jesui, dziewięć set siedmdziesiąt i trzy;
The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
PolishBłogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni.
Blessed is he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days.
PolishA było ich policzonych według familii ich dwa tysiące, siedem set i pięćdziesiąt.
and those that were numbered of them by their families were two thousand seven hundred and fifty.
PolishZastosowanie większej niż zalecana dawki leku Insulin Human Winthrop Comb 50 OptiSet:
If you use more Insulin Human Winthrop Comb 50 than you should
PolishWielbłądów cztery sta trzydzieści i pięć; osłów sześć tysięcy siedm set i dwadzieścia.
their camels, four hundred thirty and five; [their] asses, six thousand seven hundred and twenty.
PolishSynów Lodowych, Hadydowych, i Onowych siedm set i dwadzieścia i jeden.
The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.
PolishJojada także przedniejszy z synów Aaronowych, a z nim trzy tysiące i siedm set.
And Jehoiada was the leader of [the house of] Aaron; and with him were three thousand and seven hundred,
PolishA było ich policzonych osiem tysięcy, i pięć set i osiemdziesiąt.
even those that were numbered of them, were eight thousand and five hundred and fourscore.
PolishNaliczono ich z pokolenia Aserowego czterdzieści tysięcy i jeden i pięć set.
those that were numbered of them, of the tribe of Asher, were forty and one thousand and five hundred.
PolishNaliczono ich z pokolenia Efraimowego czterdzieści tysięcy i pięć set.
those that were numbered of them, of the tribe of Ephraim, were forty thousand and five hundred.
PolishNaliczono ich z pokolenia Rubenowego czterdzieści i sześć tysięcy i pięć set.
those that were numbered of them, of the tribe of Reuben, were forty and six thousand and five hundred.
PolishZ synów Judowych, noszących tarcz i włócznię, sześć tysięcy i ośm set gotowych do boju.
The children of Judah that bare shield and spear were six thousand and eight hundred, armed for war.
PolishSynów Delajaszowych, synów Tobijaszowych, synów Nekodowych sześć set czterdzieści i dwa.
The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.
PolishOsłów też trzydzieści tysięcy i pięć set, a działu z nich Panu sześćdziesiąt i jeden.
And the asses were thirty thousand and five hundred; of which Jehovah's tribute was threescore and one.
PolishA w wojsku jego policzonych czterdzieści i sześć tysięcy i pięć set.
And his host, and those that were numbered thereof, were forty and six thousand and five hundred.