Cómo se dice "tabele" en inglés

PL

"tabele" en inglés

PL tabele
volume_up
{femenino plural}

tabele (también: tablice, stoły)
Wymagane będą uaktualnione tabele dotyczące zgodności TSE.
Revised supporting TSE compliance tables will be required.
Tabele 1 do 4 powinny się opierać na zdarzeniach zgłoszonych wyłącznie przez fachowych
Tables 1 to 4 will be based on events reported from healthcare professionals only.
Wszystkie tabele będą oparte na danych generycznych, a nie specyficznych dla produktu.
All tables will be based on generic and not product-specific data.
tabele (también: szeregi, tablice, siatki)

Sinónimos (polaco) para "tabela":

tabela
Polish

Ejemplos de uso para "tabele" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishChodzi tu o tak zwaną tabelę wyników rynku wewnętrznego czyli test rynku wewnętrznego.
This concerns the so-called Internal Market Scoreboard or internal market test.
PolishWymagało to długich dyskusji, ale opracowaliśmy dobrą tabelę wskaźników.
We have developed a good scoreboard, albeit through long discussions.
PolishTymczasem kilka dni temu Komisja opublikowała już tabelę wyników rynku wewnętrznego za rok 2009.
However, several days ago, the Commission published the Internal Market Scoreboard for 2009.
PolishMożna to wszystko wpisać w tabelę, która ma 1 000 kolumn i 1 000 wierszy.
And that you can put these on a grid that's 1,000 columns long across the top and 1,000 rows down the other way.
PolishCieszę się, że mogę zaprezentować 19. tabelę wyników rynku wewnętrznego przedstawioną w lipcu zeszłego roku.
I am pleased to be able to present the 19th Internal Market Scoreboard, which was produced in July last year.
PolishUwielbiam tabele z informacjami o leku.
PolishJest to dzień, w którym wszyscy możemy się zgodzić, że te tabele wyników sprawdzają się bardzo dobrze.
It is a day on which we can all agree that these scoreboards are working extremely well.
PolishTabele wyników rynku wewnętrznego (
PolishSystem identyfikacji, określony mianem "mechanizmu ostrzegawczego”, wykorzystuje zarówno tabelę wskaźników ilościowych, jak i ocenę jakościową.
The identification system, described as an 'alert mechanism', uses both a scoreboard of quantitative indicators and qualitative assessments.
PolishKomisja wraz z Radą i Parlamentem Europejskim musi opracować taką tabelę oraz wskaźniki makroekonomiczne i makrofinansowe dotyczące państw członkowskich.
The Commission, together with the Council and the European Parliament, must construct this scoreboard and macroeconomic and macrofinancial indicators intended for Member States.
PolishDwie tabele wyników, dla rynku wewnętrznego i rynku konsumenckiego, wspólnie przyczyniają się do poprawy rynku wewnętrznego, co jest korzystne dla konsumentów.
The two scoreboards, those for the internal market and consumption market, respectively, jointly contribute to the improvement of the internal market, which is beneficial to consumers.