Cómo se dice "wytrzymywać" en inglés

PL

"wytrzymywać" en inglés

PL wytrzymywać
volume_up
{verbo imperfectivo}

wytrzymywać (también: trwać, wytrzymać, cierpieć, znosić)
wytrzymywać (también: zatrzymywać się, trwać, wytrzymać, przebywać)
wytrzymywać (también: trwać, wytrzymać, wytrwać, cierpieć)
Sprawozdanie pani poseł Bowles jest nie do przyjęcia, ponieważ pomimo niektórych dobrych intencji skutecznie obwinia raje podatkowe za wysokie podatki, które wielu z nas musi wytrzymywać.
The Bowles report is unacceptable because, although it has some good intentions, it is effectively blaming tax havens for the high taxation many of us have to endure.
wytrzymywać (también: znosić, wytrzymać, cierpliwie znosić)
wytrzymywać (también: trwać, wytrzymać, wytrwać)
volume_up
to hold on {vb} (endure)
Niektóre nie poddają się i wytrzymują aż do gorzkiego końca, podczas gdy inne mają dość i rozpadają w przypływie dramatycznej pasji.
Some refuse to give up and hold on to the bitter end, while others can't take it anymore and crumble in a fit of dramatic passion.
wytrzymywać (también: stawiać opór, stawić opór, wytrzymać, odeprzeć)
volume_up
to resist {vb} (struggle against)
wytrzymywać (también: postawić, wytrzymać, stać, znajdować się)
wytrzymywać (también: wytrzymać)
volume_up
to bear up {vb} (branch)