Cómo se dice "zaiste" en inglés

PL

"zaiste" en inglés

EN
EN

PL zaiste
volume_up
{partícula}

1. anticuado

zaiste (también: zaprawdę)
volume_up
verily {adv.} [arc.]
Aleć zaiste wysłuchał Bóg, a był pilen głosu modlitwy mojej.
But verily God hath heard; He hath attended to the voice of my prayer.

Ejemplos de uso para "zaiste" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishI rzekł Achis do Dawida: Zaiste stróżem głowy mojej postanowię cię po wszystkie dni.
And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of my head for ever.
PolishPan zaiste oznajmił mi, i dowiedziałem się; tedyś mi ukazał przedsięwzięcia ich,
And Jehovah gave me knowledge of it, and I knew it: then thou showedst me their doings.
PolishZaiste niemasz człowieka sprawiedliwego na ziemi, któryby czynił dobrze, a nie grzeszył.
Surely there is not a righteous man upon earth, that doeth good, and sinneth not.
PolishTak zaiste mówi Pan: Słyszeliśmy głos strachu i lękania, i że niemasz pokoju.
For thus saith Jehovah: We have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace.
PolishTać jest droga twoja od dzieciństwa twego, nie usłuchałeś zaiste głosu mego.
This hath been thy manner from thy youth, that thou obeyedst not my voice.
PolishOnci jest zaiste Bóg nasz, a myśmy lud pastwiska jego, i owce rąk jego.
For he is our God, And we are the people of his pasture, and the sheep of his hand.
PolishBoć zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan;
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith Jehovah.
PolishJać zaiste uznaję, iż wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów.
For I know that Jehovah is great, And that our Lord is above all gods.
PolishZaiste naśmiewcy są przy mnie, a w ich draźnieniu mieszka oko moje.
Surely there are mockers with me, And mine eye dwelleth upon their provocation.
PolishNadto rzekł: Zaiste dobre, jeźli tylko pokój i prawda będzie za dni moich.
He said moreover, Is it not so, if peace and truth shall be in my days?
PolishPrzechodzili zaiste od narodu do narodu, a z królestwa innego ludu;
And they went about from nation to nation, From one kingdom to another people.
PolishTy zaiste w nocy masz nerki moje; okryłeś mię w żywocie matki mojej.
For thou didst form my inward parts: Thou didst cover me in my mother's womb.
PolishWystawił mię zaiste na przypowieść ludziom, i jako śmiechowisko przed nimi.
But he hath made me a byword of the people; And they spit in my face.
PolishZaiste duszy bez umiejętności nie dobrze, a kto jest prędkich nóg, potknie się.
Also, that the soul be without knowledge is not good; And he that hasteth with his feet sinneth.
PolishZaiste, jeźlibym się jeszcze ludziom chciał podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.
if I were still pleasing men, I should not be a servant of Christ.
PolishZaiste nie dobra, winować sprawiedliwego, albo żeby przełożeni kogo dla cnoty bić mieli.
Also to punish the righteous is not good, [Nor] to smite the noble for [their] uprightness.
PolishZostaliśmy zaiste zachęceni przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości to ustanowienia tego prawa.
Indeed, we have had encouragement from the European Court of Justice to legislate.
PolishTedy rzekł on mąż do Heliego: Ja idę z bitwy, jam zaiste z bitwy dziś uciekł.
And the man said unto Eli, I am he that came out of the army, and I fled to-day out of the army.
PolishZaiste nasza wspólna praca była skomplikowana i spowolniona w związku z koniecznością tych korekt.
Indeed, our joint work has been complicated and slowed down by this alignment.
PolishZaiste przez umiejętność komory napełnione bywają wszelakiemi bogactwami kosztownemi i wdzięcznemi.
And by knowledge are the chambers filled With all precious and pleasant riches.