PL znane
volume_up
{adjetivo}

znane (también: popularny, znany, znana)
volume_up
known {adj.}
Potencjalne znaczenie kliniczne powstawania przeciwciał neutralizujących nie jest znane.
The potential clinical relevance of neutralizing antibody formation is not known.
Oczywiście, niektórzy w New Haven dobrze o tym wiedzą, ale nie jest to powszechnie znane.
It's known by some people in New Haven, obviously, but it is not generally known.
Nie są znane interakcje Nonafact z jakimikolwiek innymi produktami medycznymi.
No interactions of Nonafact with other medicinal products are known.

Ejemplos de uso para "znane" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

PolishPotencjalne ryzyko dla ciazy u ludzi nie jest znane, ale nie mozna go wykluczyc.
The potential for human risk in pregnancy is unknown, but cannot be excluded.
PolishKliniczne znaczenie tej obserwacji dla pacjentów z nadciśnieniem nie jest znane.
The clinical relevance of this finding in hypertensive patients is unknown.
PolishPotencjalne znaczenie tego dla podawania antagonisty CB1 nie jest znane.
The potential relevance of this to administration of a CB1 antagonist is unknown.
PolishZnane są tam cztery społeczności: Kogi, Asario (Wiwa), Kankuamo (Kankwano) i Arhuaco.
There are four societies: the Kogi, the Wiwa, the Kankwano and the Arhuacos.
PolishPozwala również oznaczać złośliwe strony podszywające się pod znane witryny.
This also allows malicious websites to be flagged when masquerading as reputable sites.
PolishZnane są przedsięwzięcia Komisji, które mają ułatwić pozyskanie środków.
There are initiatives by the Commission aimed at making it easier to obtain funding.
PolishZnaczenie kliniczne bezobjawowego podwyższenia aktywnościa amylazy w surowicy nie jest znane.
The clinical significance of asymptomatic increases in serum amylase is unknown.
PolishBrak danych in vivo jak również nie jest znane znaczenie kliniczne tego faktu.
No in vivo data are available and the clinical relevance is unknown.
PolishPotencjalne ryzyko dla przebiegu ciazy u ludzi nie jest znane, nie mozna go jednak wykluczyc.
The potential for human risk in pregnancy is unknown, but cannot be excluded.
PolishZnaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest znane (patrz punkt 5. 3).
The clinical significance of this observation is unknown (see section 5.3).
PolishWe Francji dobrze znane są nam nadużycia, do których może dochodzić w wyniku połączenia plików.
We in France are well aware of the abuses that can result from file connection.
PolishNie znane jest kliniczne znaczenie bezobjawowego podwyższenia aktywności amylazy w surowicy krwi.
The clinical significance of asymptomatic increases in serum amylase is unknown.
PolishZnaczenie kliniczne tej interakcji farmakokinetycznej nie jest znane.
The clinical significance of the pharmacokinetic interaction is unknown.
PolishPotencjalne zagrożenie dla człowieka w przypadku jednorazowego podania nie jest znane.
The potential risk of single administration for humans is unknown.
PolishNie jest znane znaczenie tego działania rakotwórczego u gryzoni w odniesieniu do ryzyka u ludzi.
The relevance of these tumour findings in rodents in terms of human risk is unknown.
PolishZe względu na dostępność ograniczonej liczby danych, kliniczne znaczenie tego faktu nie jest znane.
Given the limited data available the clinical significance of this is unknown.
PolishNastępstwa takiego działania w przypadku klinicznego zastosowania preparatu nie są znane.
The consequence of this for the clinical use of the drug is unknown.
PolishObecnie nie są znane odległe efekty wpływu tego zjawiska na melanocyty i jego następstwa.
The long-term effects on the melanocytes and any consequences thereof are currently unknown.
PolishZnaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest jednak znane (patrz punkt 5. 2). nia
The same applies to patients with altered hepatic function.
PolishObecnie nie są znane dane o możliwych długookresowych skutkach tej immunosupresji.
At present there exists no experience on possible long-term consequences of this immunosuppression.