Cómo se dice "uznanie" en ruso

PL

"uznanie" en ruso

PL uznanie
volume_up
{neutro}

1. general

uznanie (también: poważanie, zaszczyt, gloria)
volume_up
почёт [почё́т] {m}
uznanie
volume_up
почитание [почита́ние] {n}
uznanie (también: poważanie, poszanowanie, szacunek, respekt)
volume_up
уважение [уваже́ние] {n}
W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
uznanie (también: akceptacja, przyznanie, wyznanie)
volume_up
признание [призна́ние] {n}

2. "wedle uznania"

uznanie
volume_up
усмотрение [усмотре́ние] {n}