Cómo se dice "înţelegere" en inglés


¿Querías decir ?înțelegere
RO

"înţelegere" en inglés

RO înţelegere
volume_up
{femenino}

înţelegere (también: convenţie, vorbă, acord, concordie)
volume_up
agreement {sustantivo}
Aceste măsuri vor necesita în mod clar un anumit grad de cooperare şi înţelegere cu autorităţile sudaneze.
These contingency measures will clearly require some cooperation and agreement with the Sudanese authorities.
În încheiere, aş dori să îi solicit Consiliului să ajungă urgent la o înţelegere cu privire la această problemă.
To conclude, I would ask the Council urgently to come to agreement on this issue.
Este posibil să se obţină o înţelegere, însă nu va exista niciun acord obligatoriu din punct de vedere juridic.
A deal may be struck, but there will be no legally binding agreement.
Am convingerea profundă că este o înţelegere eronată a solidarităţii.
I am profoundly convinced that this is an erroneous understanding of solidarity.
Vă mulţumesc pentru înţelegere şi pentru dezbaterile disciplinate.
Thank you all for your understanding and for the disciplined proceedings.
Există o nevoie de simetrie şi înţelegere între parteneri în multe domenii.
There is a need for symmetry and understanding between the partners in many fields.
înţelegere (también: colaborare, concert, unanimitate)
volume_up
concert {sustantivo}
La 2 aprilie 1917, preşedintele Wilson a spus că "o înţelegere fermă de pace nu poate fi menţinută decât printr-un parteneriat al naţiunilor democratice”.
On 2 April 1917, President Wilson said, 'a steadfast concert of peace can never be maintained except by a partnership of democratic nations'.
înţelegere (también: perspicacitate)
volume_up
insight {sustantivo}
Acest lucru ne oferă o importantă înţelegere a nivelului şi tăriei sinergiilor dezvoltate între ţări ca rezultat al participării lor la activităţile PC7.
This gives us an important insight into the level and strength of synergies developed between countries as a result of their participation in FP7 activities.
înţelegere (también: aranjament, aşezare, colonie, colonie (aşezare))
volume_up
settlement {sustantivo}
Singura înţelegere posibilă este un acord de pace durabilă şi cuprinzătoare între părţi.
The only possible settlement is a lasting and comprehensive peace settlement between the parties.
Pentru a pune capăt acestui conflict trebuie să se ajungă la o înţelegere negociată între părţi.
In order to put an end to this conflict, a negotiated settlement must be reached between the parties.

Ejemplos de uso para "înţelegere" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianÎmi conferă o înţelegere reală a direcţiei înspre care trebuie să ne îndreptăm.
They give me a real sense of the direction that we need to move in.
RomanianPersoanele care simt ură faţă de homosexuali nu merită nicio înţelegere.
People who are afflicted by hatred for homosexuals deserve no sympathy.
RomanianMetoda deschisă de coordonare s-a transformat într-o înţelegere secretă şi o umilinţă deschisă.
The method of open coordination has turned into a closed collusion and open humiliation.
RomanianTotuşi, o înţelegere la Copenhaga nu este în nici un caz o garanţie: mai rămâne multă muncă de făcut.
However, a deal in Copenhagen is by no means a given: much work remains to be done.
RomanianNoi trebuie să venim cu a noastră şi împreună să ajungem la o înţelegere care să ne convină tuturor.
We must arrive with ours and together reach a deal that delivers for all.
RomanianPrin urmare, o înţelegere globală ar trebui poate să fie luată în considerare.
Therefore, a package deal should perhaps be considered.
RomanianDin contră, aproape că simt înţelegere faţă de dumneavoastră, pentru că îmi amintiţi de tinereţea mea...
On the contrary, I almost feel sympathy towards you because you remind me of my youth ...
RomanianAm încredere că viitorul Consiliu European va fi în măsură să respecte partea sa de înţelegere.
I am confident that the forthcoming European Council will be able to fulfil its side of the bargain.
RomanianFără această asistenţă nu va fi nici o înţelegere la Copenhaga.
Without this assistance there will be no deal in Copenhagen.
RomanianSunt sigur că putem ajunge la o înţelegere în această privinţă.
I am sure that we can come to an arrangement in this regard.
RomanianActuala înţelegere contractuală cu Turkmenistanul asigură doar un dialog bilateral rudimentar.
The current contractual arrangement with Turkmenistan provides for only a rudimentary bilateral dialogue.
RomanianCred că manifestăm multă înţelegere faţă de Azerbaidjan şi faţă de autorităţile din această ţară.
I think that we look upon Azerbaijan with a great deal of goodwill, and also on the authorities there.
RomanianSalut sprijinul acordat de Comisie şi consider că se va ajunge la o înţelegere şi cu Consiliul.
I welcome the support of the Commission and I believe that a compromise will also be found with the Council.
RomanianSarcina liderilor va fi să îl transforme într-o înţelegere.
The leaders' task will be to move this forward to a deal.
RomanianPentru a putea ajuta la refacerea economiei, avem nevoie de o "nouă înţelegere” bazată pe principii ecologice.
To help the economy back to its feet we need a Green New Deal.
RomanianAşadar, putem spera că se va ajunge la o înţelegere ambiţioasă.
So hopefully, an ambitious deal can be struck.
RomanianDacă nu ajungem la o înţelegere mâine sau poimâine, vom continua să discutăm până ce ajungem la o astfel de înţelegere.
If we do not reach a deal tomorrow or the day after tomorrow, we will keep on talking until we reach a deal.
RomanianÎn al doilea rând, dnă comisar, spuneţi că în niciun memorandum de înţelegere nu se face referire la transferul de date RNP.
Secondly, Commissioner, you say that there is no reference in any of the MOUs to the transfer of PNR data.
RomanianCu toate acestea, participarea atâtor şefi de stat şi de guvern va reprezenta o motivare puternică pentru a se ajunge la o înţelegere.
However, the arrival of so many Heads of State or Government will be a powerful driver to reach a deal.
RomanianDacă suntem serioşi în privinţa schimbărilor climatice, dacă dorim o înţelegere bună, trebuie să votăm împotriva amendamentelor respective.
If we are serious about climate change, if we want a good deal, we have to vote those amendments down.