Cómo se dice "cel" en inglés

RO

"cel" en inglés

volume_up
cel {pron.}
EN

RO cel
volume_up
{pronombre}

cel (también: cele, cea, cei)
volume_up
the {pron.}
Prin urmare, dle președinte, avem la dispoziție cel mai bun text care se poate realiza.
Therefore, Mr President, we have before us the best text achievable.
Ca de obicei, cel mai sărac popor este cel care este lovit primul şi cel mai grav.
As usual, it is the poorest people that are hit first and hardest.
Al doilea sector este cel al materiilor prime, în special cel al produselor alimentare.
The second sector is that of raw materials, particularly food commodities.

Ejemplos de uso para "cel" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianAmendamentul prezentat reușește, cel puțin, să includă derogările previzionate.
At least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.
RomanianMedia Center se utilizează cel mai bine cu o telecomandă Media Center compatibilă.
Media Center is best experienced using a compatible Media Center remote control.
RomanianUn model pentru alte viitoare strategii europene este cel pentru Marea Baltică.
The Baltic Sea strategy provides a model for other future European strategies.
RomanianEste în mod evident cel mai important jucător din cadru Parteneriatului estic.
It is clearly the most important player out of the Eastern Partnership countries.
RomanianProcedurile de azil trebuie abordate deîndată şi în cel mai eficient mod posibil.
Asylum procedures must be dealt with immediately and in the best possible way.
RomanianConsiliul este cel care, la propunerile din partea Comisiei, stabilește salariile.
It is the Council, following proposals from the Commission, that sets salaries.
RomanianAvând în vedere această situație, aș spune că s-a obținut cel mai bun rezultat.
Given that situation, I would say that the very best result has been achieved.
RomanianÎn primul rând, cei care sunt la faţa locului ştiu cel mai bine de ce au nevoie.
First of all, those who are on the spot will tell us clearly what they need.
RomanianCel mai nesigur lucru în decizie este controlul efectuat de Parlamentul European.
What is most uncertain in the decision is control by the European Parliament.
RomanianStandardele și reglementările actuale sunt în vigoare de cel puțin 20 de ani.
The current standards and regulations have been in place for at least 20 years.
RomanianAcesta este cel mai bun mod de a asigura o bună funcționare a pieței interne.
That is the best way to ensure that we have a well-functioning Internal Market.
RomanianEste cel de-al doilea procent ca valoare din NATO, după Statele Unite ale Americii.
This is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
RomanianComisia îi propune Greciei să devină cel de-al 12-lea membru al zonei euro.
The Commission proposes to Greece to become the twelfth member of the euro-zone.
RomanianCel de-al doilea argument, totuşi, se referă la poziţia oamenilor din Afganistan.
The second argument, however, pertains to the position of the people of Afghanistan.
RomanianÎn rest, cred că filmul este cel mai bun propagator al diversităţii culturale.
For the rest, I believe that film is the best vehicle for cultural diversity.
RomanianAşa că cel puţin mulţumiţi-ne că v-am oferit ocazia să vă prezentaţi programul.
So at least thank us for having given you the opportunity to present your programme.
RomanianExistă probleme şi în alte state membre, însă Italia constituie cel mai rău caz.
There are problems in other Member States, but in Italy it is at its worst.
RomanianFinanțarea Fondului social european ar trebui să rămână cel puțin la nivelul actual.
Financing for the European Social Fund should at least stay at its current level.
RomanianCeea ce contează cel mai mult este structura bugetului și eficiența cheltuielilor.
What matters most is the structure of the budget and the effectiveness of spending.
RomanianAstăzi, cel mai important este să asigurăm un nivel maxim de siguranță alimentară.
Today, the most important thing is for us to ensure a maximum level of food safety.