Cómo se dice "de cinci ori" en inglés

RO

"de cinci ori" en inglés

RO de cinci ori
volume_up
{adjetivo masculino}

de cinci ori (también: cvintuplu, încincit)
Sistemul de impozitare a fost reformat, lucru care a dus la o creștere de cinci ori a veniturilor bugetare.
The tax system has been reformed, which has resulted in a five-fold increase in budgetary revenue.
Nu este cazul, dat fiind că toate analizele arată clar că resursele folosite în cadrul principiului microcreditării vizează un efect estimat de cinci ori mai mare.
That is not the case, since all of the analyses show clearly that resources used within the framework of the micro-credit principle are subject to an estimated five-fold multiplier effect.
de cinci ori (también: cvintuplu, încincit)
Sistemul de impozitare a fost reformat, lucru care a dus la o creștere de cinci ori a veniturilor bugetare.
The tax system has been reformed, which has resulted in a five-fold increase in budgetary revenue.
Nu este cazul, dat fiind că toate analizele arată clar că resursele folosite în cadrul principiului microcreditării vizează un efect estimat de cinci ori mai mare.
That is not the case, since all of the analyses show clearly that resources used within the framework of the micro-credit principle are subject to an estimated five-fold multiplier effect.

Traducciones similares para de cinci ori en inglés

de adverbio
English
de preposición
de conjunción
cinci
English
ori conjunción
English

Ejemplos de uso para "de cinci ori" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianDreptul de a sincroniza acel cântec la două dispozitive portabile de cinci ori pe lună
The right to sync that song to two portable devices five times per month
RomanianAcest lucru înseamnă că acum există de cinci ori mai multe femei în aceste poziţii decât înainte.
This means that now there are five times as many women in these positions than before.
RomanianUtilizatorul poate încerca să facă Sign in la Centru de administrare sau la Aplicație pentru sign in de cinci ori.
The user can try to sign in to the Administration Center or the Sign In application five times.
RomanianAţi acordat cuvântul bărbaţilor de cinci ori consecutiv.
You gave the floor to a man five times in a row.
RomanianExistă ţări unde situaţia absorbţiei resurselor este de cinci ori mai slabă decât în ţările care au cele mai bune rate de absorbţie!
There are countries where the uptake of resources is five times worse than those that have the best uptakes!
RomanianÎn 2002, aproximativ 200 de femei făceau parte din comitetele de conducere în Norvegia; astăzi există aproape de cinci ori mai multe.
In 2002, there were around 200 women sitting on boards in Norway; today there are nearly five times that number.
RomanianApăsați pe Shift de cinci ori
RomanianShift de cinci ori
RomanianAceasta reprezintă 15 miliarde de euro pe an - o cifră de cinci ori mai mare decât cea reală, pe care v-o poate furniza biblioteca Camerei Comunelor.
That would be EUR 15 billion per year - a figure that is actually five times higher than the factual figure, which you can get from the House of Commons library.