Cómo se dice "I" en inglés

RO

"I" en inglés

EN
volume_up
i {interj.}
EN

"I" en rumano

volume_up
I {sustantivo}
RO
volume_up
I {pron.}
RO

RO I
volume_up
{masculino}

I
volume_up
I {sustantivo}
la iPhone, iPad sau iPod Touch, urmați acești pași rapizi:
account to your iPhone, iPad, or iPod Touch, follow these quick steps:
Then, I’ll click here to open a new tab for each page I want to add.
Then, I’ll click here to open a new tab for each page I want to add.
Pentru informaţii detaliate, i-aş indica distinsului membru chiar raportul.
For detailed information I would refer the honourable Member to the report itself.

Sinónimos (inglés) para "I":

I

Ejemplos de uso para "I" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianVom face probabil ceva pentru a-i recompensa, însă viețile nu pot fi aduse înapoi.
We can probably do something to recompense that, but you cannot give back a life.
RomanianAm fost informați acum că unui partid din Rusia i-a fost refuzată înscrierea.
We have now been informed that one party in Russia has been denied registration.
RomanianScuzele mele interpreţilor pentru că i-am forţat să pronunţe acest nume dificil.
My apologies to the interpreters for forcing them to pronounce this tongue twister.
RomanianEste un instrument pentru rezolvarea problemelor şi ar trebui să-i acordăm o şansă.
It is an instrument for solving problems and one that we should give a chance to.
RomanianEste rolul Bisericii Romano-Catolice să-i conducă pe credincioşi, nu să fie condusă.
It is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
RomanianDorim pur şi simplu să-i oferim Comisiei ocazia de a se justifica în faţa noastră.
We quite simply want to give the Commission the opportunity to justify this to us.
RomanianMi se pare corect să-i sprijinim în măsura în care acest lucru este justificat.
It seems only right to me that we should support them as far as is justified.
RomanianTrebuie să-i permitem să se exprime și să-l sprijinim în drumul spre democrație.
We must allow it to express itself and support it on the road to democracy.
RomanianEste mai bine să nu se intervină în afacerile interne ale unei alte țări, nu-i așa?
It is better not to intrude in the internal affairs of another country, is it not?
RomanianRăspunzându-i dnei Andreasen: domnia sa nu a vorbit doar despre înghețarea bugetului.
In response to Ms Andreasen: she was not only talking about freezing the budget.
RomanianSudanului de Sud trebuie să i se permită să se consacre ca stat suveran viabil.
South Sudan must be enabled to establish itself as a viable sovereign state.
RomanianAcest lucru i-a permis să se descătușeze și să crească într-un mod admirabil.
This has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
RomanianSancţiunile trebuie totuşi să-i afecteze pe liderii politici şi nu pe cetăţeni.
The sanction must hit the political leaders, however, and not the citizens.
RomanianStatele membre care economisesc nu trebuie să-i dea curs fără să reflecteze înainte.
The Member States that are making savings should not go about it unthinkingly.
RomanianDoar pentru anul 2008, acestei iniţiative i s-a alocat un buget de 2 200 000 EUR.
A budget of EUR 2 200 000 was allocated to this initiative for 2008 alone.
RomanianLegislaţia privind egalitatea nu a reuşit să-i protejeze pe creştini, ba din contră.
Equality laws have failed to protect Christians - indeed, quite the opposite.
RomanianCu toate acestea, astăzi nu vorbim despre o astfel de politică, nu-i așa?
However, it is not that kind of policy which we are talking about, today, is it?
RomanianAngajamentul nostru politic va fi judecat conform resurselor pe care i le rezervăm.
Our political commitment will be judged according to the resources that we grant it.
RomanianDl Rajoelina refuză să împartă puterea şi îi îndepărtează pe toţi cei care i se opun.
Mr Rajoelina refuses to share power and is removing everyone who opposes him.
RomanianAspectul auster al acestui complex din beton i-a adus numele de „noul brutalism".
The stark appearance of this concrete complex provokes the nickname ‘The new brutalism’.