Cómo se dice "oricând" en inglés

RO

"oricând" en inglés

RO oricând
volume_up
{adverbio}

1. general

oricând
Aveți posibilitatea să vizualizați oricând rapoartele de transfer după terminarea transferului.
You can view your Transfer Reports anytime after your transfer is complete.
Aveți posibilitatea să vizualizați oricând rapoartele Windows Easy Transfer, după terminarea transferului.
You can view your Transfer Reports anytime after your transfer is complete.
Și desigur că puteți accesa fișierele oricând, de pe orice computer, dacă vă conectați la SkyDrive.com.
And of course, you can still get to your files anytime from any computer by signing in to SkyDrive.com.
oricând

2. "mereu"

oricând (también: mereu, dintotdeauna, totdeauna, iar (mereu))
volume_up
ever {adv.}
Declinul agriculturii din ultimii ani arată acest lucru mai clar decât oricând.
The demise of farming in recent years shows this more clearly than ever.
Este mai necesar ca oricând să începem cu o evaluare completă a impactului.
It is more necessary than ever that we start with a full impact assessment.
Astăzi, naţiunile industrializate sunt însetate de petrol mai mult decât oricând.
Today, more than ever, the industrialised nations are thirsty for oil.
oricând (también: întotdeauna, mereu, dintotdeauna, totdeauna)
volume_up
always {adv.}
În lipsă de afecţiune, pot consuma oricând ciocolată fără cacao.
With no sense of fondness, they can always resort to chocolate without cacao.
Dna comisar Wallström a afirmat că un instrument bun poate fi oricând îmbunătăţit.
Commissioner Wallström said that a good tool can always be improved.
Oricând este loc de mai bine și voi ține seama de sugestiile dvs..
Further improvements are always possible, and I will take due account of your suggestions.

3. "ori de câte ori"

oricând (también: când (oricând))
Oricând primesc ocazia unui referendum, popoarele Europei îl resping.
Whenever the people of Europe get the chance of a referendum, they reject it.
Oricând este posibil, blocați ocaziile jucătorului la Nil de a renunța la cărți mari.
Whenever possible, deny the Nil player opportunities to discard high cards.
Clienții pot elimina datele oricând doresc.
Customers can remove their data whenever they choose to.

4. "în orice moment"

oricând (también: totdeauna)
Aveți posibilitatea să eliminați oricând elementele din lista Elemente permise.
You can remove items from the Allowed Items list at any time.
Vă vor fi puse la dispoziție și le veți putea consulta oricând doriți.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
Însă, aveți posibilitatea să ștergeți oricând imagini din Galeria foto.
You can, however, delete pictures from Photo Gallery at any time.
oricând

Ejemplos de uso para "oricând" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianAcest lucru este inacceptabil şi, mai mult decât oricând, nu este ecologic.
That is unacceptable and, more than anything, it is not environmentally friendly.
RomanianWindows 8 și Windows RT vă permit să vă personalizați PC-ul mai bine ca oricând.
Windows 8 and Windows RT let you personalise your PC like never before.
RomanianWindows 8 și Windows RT vă permit să vă personalizați PC-ul mai bine ca oricând.
Windows 8 and Windows RT let you personalize your PC like never before.
RomanianDesigur, am simţit toţi că siguranţa ne este ameninţată oriunde şi oricând.
Of course, we all felt that our safety was being threatened everywhere in every way.
RomanianCu Internet Explorer, experiența web este mai rapidă, mai simplă și mai sigură decât oricând.
Run many Windows XP business programs in Windows XP Mode (separate download).
RomanianDupă cum am văzut însă, astfel de fundamente sunt foarte fragile și se pot prăbuși oricând.
As we have seen, such props and such pillars are very fragile and can suddenly collapse.
RomanianCu Internet Explorer, experiența web este mai rapidă, mai simplă și mai sigură decât oricând.
Connect to company networks easily and more securely with Domain Join.
RomanianAvem un nou tip de acord, iar cooperarea dintre noi avansează mai mult ca oricând.
Our agreement is of a new kind, and we are moving closer with our cooperation than we have done before.
RomanianOricând poate apărea o lipsă temporară de concentrare, o eroare umană.
There may be a momentary lapse of concentration, a human error.
RomanianAltfel, fiecare poate cere votul prin apel nominal oricând dorește.
Otherwise, we could all request roll calls when we felt like it.
RomanianÎn Irlanda avem oricând la dispoziţie o rezervă de gaz pentru 12 zile.
In Ireland we have 12 days of gas supply at any one time.
RomanianCele mai multe dispozitive USB pot fi îndepărtate și deconectate oricând se dorește acest lucru.
Most USB devices can be removed and unplugged at will.
RomanianAstăzi, mai mult ca oricând, ar trebui să îşi amintească acest lucru.
Today of all days, he ought to remember that.
RomanianAceastă clauză de salvgardare poate fi invocată oricând, începând cu data intrării în vigoare a acordului de liber schimb.
This safeguard clause can be invoked from the entry into force of the FTA.
RomanianApoi alegeți cât de des doriți să se modifice imaginea - oricând, de la un interval de 10 secunde până la o dată pe zi.
Then, choose how often you want the picture to change—anywhere from every 10 seconds to once a day.
RomanianDesigur, mai mult ca oricând, avem nevoie ca instituţiile financiare să ia o pauză şi să-şi reevalueze abordarea.
Clearly, more than any other time, there is a need for financial institutions to pause and reassess their approach.
RomanianOrice centrală nucleară, din interiorul sau exteriorul Europei, se poate transforma oricând într-o armă de distrugere.
Every nuclear power installation, whether inside or outside Europe, has the potential to be a weapon of destruction.
RomanianConsumatorii cotidieni sunt mai bine informați, mai capabili din punct de vedere digital și au posibilitatea de a achiziționa pe mai multe canale decât oricând.
Consumers today are looking for a "complete shopping experience."
RomanianDacă sunteți mulțumit de modul în care arată și de sunetele din noua temă, aveți posibilitatea să o salvați pentru a reveni la aceasta oricând.
Once you're happy with the way a new theme looks and sounds, you can save it and come back to it again and again.
RomanianPrin urmare, acum mai mult ca oricând este important ca statele membre să încurajeze natalitatea şi să acorde atenţia cuvenită familiilor.
It is therefore now even more important for Member States to promote the birth rate and to pay proper attention to families.