RO personal
volume_up
{neutro}

personal (también: stâlp, baston, riglă, personal)
volume_up
staff {sustantivo}
Am cunoscut personal echipa responsabilă pentru SOLVIT din Republica Cehă.
I have personally met the staff who are responsible for SOLVIT in the Czech Republic.
Micii proprietari, în special, nu dispun de personal pentru a putea rămâne competitivi.
Smallholders in particular lack the staff to be able to remain competitive.
În al doilea rând, nu este loc pentru personal nou în clădirile de lucru ale Parlamentului.
Secondly, there is no room for new staff in Parliament's working premises.
personal
volume_up
personnel {sustantivo}
Ne comunică aceste decizii de personal un mesaj important?
Do these personnel decisions convey an important message to us?
Una dintre acestea permite mai multă flexibilitate în ceea ce privește modul de calculare a costurilor de personal.
One is allowing more flexibility as to how personnel costs are calculated.
Aş vrea să evidenţiez faptul că există, de asemenea, aspectul personal al desfăşurării acestei activităţi.
I would like to point out that there is also the personnel aspect to carrying out this work.

Sinónimos (inglés) para "person":

person

Ejemplos de uso para "personal" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianAș dori să-i întreb pe raportori dacă au strâns vreodată semnături personal.
I would like to ask the rapporteurs if they ever collected signatures themselves.
RomanianEu personal am făcut apel în numele apărătorului drepturilor omului Azimzhan Askarov.
I myself have appealed on behalf of the human rights defender, Azimzhan Askarov.
RomanianDupă părerea mea, SEAE ar trebui să recruteze personal din toate cele trei surse.
In my opinion, the EEAS should recruit candidates from all three sources.
RomanianModificări în schema de personal a OLAF, fără prevederi financiare suplimentare.
Modifications to the establishment plan of OLAF, without additional financial provisions.
RomanianEu personal sunt complet de acord că, pe termen lung, moştenirea TPII trebuie păstrată.
I entirely agree that in the longer term, the legacy of the ICTY must be preserved.
RomanianDomnule Topolánek, dumneavoastră personal aţi spus: ,,nu vom media conflictul gazului”.
Mr Topolánek, you yourself said, 'we shall not mediate in the gas conflict'.
RomanianDezbaterea despre instituţii s-a încheiat şi cred că şi dezbaterea despre personal.
The debate about the institutions is over and the debate about staffing as well, I hope.
RomanianAm vizitat personal instituţiile şi vă pot spune că acestea funcţionează foarte bine.
I have visited those institutions myself and I can tell you they are working very well.
RomanianPersonal, nu văd soluţia în acest gen de declamaţii ideologice cam mărginite.
I myself cannot see the solution in this kind of rather short-sighted ideological ranting.
RomanianDacă cineva emite remarci ce privesc personal un vorbitor, acesta poate răspunde pe scurt.
If you are addressed in person, you have the opportunity to respond briefly.
RomanianPersonal nu cred acest lucru și sper că nu se va întâmpla, căci nu ar fi corect.
I do not think so, and I hope not, because that would not be fair.
RomanianPersonal, nu aștept nicio recunoaștere din partea celor care au greșit atât de lamentabil.
I am not expecting any humility from those who got it so disastrously wrong.
RomanianPersonal, am încredere că ne veţi sprijini pentru a realiza acest obiectiv.
I, for one, am confident of your support in achieving this objective.
RomanianEu personal sunt un membru al grupului "Prietenii Tibetului” din cadrul Parlamentului European.
I myself am a member of the Friends of Tibet group in the European Parliament.
RomanianPersonal nu am avut impresia că aţi fost incorect sau că aţi făcut abuz de poziţia dumneavoastră.
I did not have the impression that you were unfair or abused your office in any way.
RomanianPersonal, aş face acest lucru cu mare plăcere şi chiar aş fi încântată să folosesc aceste produse.
I myself would happily do it and would be happy to use the products myself.
RomanianEu personal sugerez să adoptăm o strategie bazată pe trei componente.
I myself suggest that we adopt a strategy based on three components.
RomanianPersonal, mă bucur că astăzi am auzit-o repetând acest lucru.
She has repeated that today and I, for one, am delighted to hear her words.
RomanianAm fost în Yemen nu cu mult timp în urmă şi am constatat personal acest lucru.
I was in Yemen not long ago and saw this with my own eyes.
RomanianTrebuie să recunosc că, personal, nu mi s-a părut că momentul ales este cel mai bun.
I must admit that I myself was not convinced by the timing.