Cómo se dice "personalitate" en inglés

RO

"personalitate" en inglés

RO

personalitate {femenino}

volume_up
Din nefericire, în privința politicii de securitate, are o personalitate divizată.
Unfortunately, it has a split personality in security policy terms.
Modificările de comportament și personalitate îi fac pe bolnavi dependenți de cei din jur.
Changes in patients' behaviour and personality make them dependent on those around them.
Cultura, arta şi sportul sunt de o importanţă majoră, dacă dorim să formăm întreaga personalitate.
Culture, art and sport are of major importance if we want to build the whole personality.
personalitate (también: individualitate)
personalitate
personalitate (también: individualitate, sine)
volume_up
self {sustantivo}
OCSP este un organism comunitar cu personalitate juridică, care se autofinanţează, fiind înfiinţat în data de 27 aprilie 1995.
The CPVO is a self-financing Community body with legal personality which came into being on 27 April 1995.

Ejemplos de uso para "personalitate" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianAceastă personalitate trebuie să fie vocea Europei în întreaga lume.
This key figure must be the voice of Europe in the world.
RomanianRegele este o personalitate foarte respectată în această țară, dar nu pare capabil de a reduce tensiunile.
The King is a highly respected figure in the country, but does not seem able to reduce tensions.
RomanianPredecesorul său, dl Mandelson, era o personalitate foarte cunoscută în Irlanda, din motive pe care sunt convinsă că aceasta le cunoaşte foarte bine.
Her predecessor, Mr Mandelson, was well known in Ireland, for reasons with which I am sure she is very familiar.
RomanianDnă preşedintă, cea mai mare personalitate din istoria Serbiei, Sfântul Sava, a spus că sârbii aparţin atât estului, cât şi vestului.
Madam President, the greatest figure in Serbian history, Saint Sava, said that the Serbs are a people both of the East and of the West.
RomanianAșadar, Rainsy, după cum s-a spus, este o personalitate liberală și un oponent al liderului Hun Sen.
So, Sam Rainsy, as has been said, is a liberal figure and opponent of the leader, Hun Sen. Mr Rainsy had already been sentenced to 18 months' imprisonment, only to be granted a pardon in 2006.