RO

a potrivi {verbo}

volume_up
1. general
Butoanele Înapoi și Înainte își schimbă culoarea pentru a se potrivi culorii pictogramei.
The Back and Forward buttons change color to match the color of the icon.
Apoi modificați setările de ieșire a imprimantei pentru a se potrivi cu ceea ce vedeți pe monitor.
Then change your printer output to match what you see on your monitor.
Puteți modifica chiar fundalul și culoarea de pe ecranul Start pentru a se potrivi cu starea dvs.
You can even change the background and color on your Start screen to match your mood.
a potrivi
Aveți posibilitatea să particularizați butoanele de pe bara Comenzi pentru a se potrivi preferințelor dvs.
You can customize the Command bar buttons to suit your preferences.
Aveți posibilitatea să particularizați setările creionului și instrumentului de evidențiere pentru a se potrivi preferințelor dvs.
You can customize the pen and highlighter settings to suit your preferences.
Producătorii licenţiaţi pot modifica liber designurile pentru a se potrivi aplicaţiilor pentru produsele specifice.
Licensees are free to modify the designs to suit their specific product application.
Este de datoria guvernului maltez să identifice măsurile speciale care s-ar potrivi cel mai bine şi, ulterior, să apeleze la UE pentru a adopta asemenea măsuri.
It is the duty of the Maltese Government to identify which special measures would be best suited and, subsequently, to apply to the EU to adopt such measures.
a potrivi (también: a lovi, a trânti, a bate, a păli)
a potrivi (también: a uni)
a potrivi (también: a regla, a orândui, a pune, aşeza)
Un astfel de set unic de reguli asigură consecvenţa, dar, în acelaşi timp, el trebuie modelat pentru a se potrivi numeroaselor organisme cu mandate şi competenţe extrem de diferite.
Such a single set of rules ensures consistency but, at the same time, it must be tailored to fit the great number of bodies with very different mandates and competences.
a potrivi (también: a ajusta)
2. "cu"
a potrivi (también: a corespunde)
3. "a compara cu"
a potrivi (también: a opune)
a potrivi (también: a compara)
4. "o mâncare"
5. "ceasul"
Un astfel de set unic de reguli asigură consecvenţa, dar, în acelaşi timp, el trebuie modelat pentru a se potrivi numeroaselor organisme cu mandate şi competenţe extrem de diferite.
Such a single set of rules ensures consistency but, at the same time, it must be tailored to fit the great number of bodies with very different mandates and competences.
6. "părul"
Sculpt Mouse este proiectat pentru a se potrivi comod pe ambele mâini şi oferă o defilare şi o navigare tactilă lină, în patru direcţii.
The Sculpt Mouse is designed to fit comfortably in either hand, and provides a smooth, four-way touch scrolling and navigation experience in every direction.
7. "la"
Aveți posibilitatea să particularizați butoanele de pe bara Comenzi pentru a se potrivi preferințelor dvs.
You can customize the Command bar buttons to suit your preferences.
Producătorii licenţiaţi pot modifica liber designurile pentru a se potrivi aplicaţiilor pentru produsele specifice.
Licensees are free to modify the designs to suit their specific product application.
Aveți posibilitatea să particularizați setările creionului și instrumentului de evidențiere pentru a se potrivi preferințelor dvs.
You can customize the pen and highlighter settings to suit your preferences.
8. "a coincide"

Ejemplos de uso para "a potrivi" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianBucuraţi-vă de ghidajele laterale de cauciuc şi o formă proiectată pentru a se potrivi pentru ambele mâini.
Enjoy rubber side grips and a contoured shape suitable for either hand.