RO a scăpa
volume_up
{verbo}

1. general

a scăpa (también: a scăpa)
a scăpa (también: a evada, a declanșa)
Deoarece Statele Unite au spus aşa, sau pentru a scăpa acea ţară de obscurantism şi violenţă?
Because the United States said so, or to deliver that country from obscurantism and violence?
a scăpa (también: a lăsa, a descrește, a coborî, a dezbate)
Avem urgent nevoie de coeziune economică și socială pentru a înceta să fim doar o expresie fără niciun conținut clar și avem nevoie ca principiul "scapă dacă poți” să fie abandonat.
We urgently need economic and social cohesion to stop being merely an expression without any clear content, and we need the principle of 'save yourself if you can' to be dropped.
a scăpa
a scăpa (también: a economisi, a salva, a mântui, a izbăvi)
Avem urgent nevoie de coeziune economică și socială pentru a înceta să fim doar o expresie fără niciun conținut clar și avem nevoie ca principiul "scapă dacă poți” să fie abandonat.
We urgently need economic and social cohesion to stop being merely an expression without any clear content, and we need the principle of 'save yourself if you can' to be dropped.
a scăpa

2. figurativo

a scăpa (también: a scăpa)
a scăpa (también: a căsători)
Nimeni nu mai poate spune că cei vinovaţi scapă basma curată.
Nobody can claim any longer that the guilty get off scot-free.
a scăpa (también: a salva)

3. "despre soare", figurativo

a scăpa (también: a potrivi, a regla, a orândui, a pune)

Ejemplos de uso para "a scăpa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianJaponia ne-a arătat cât de ușor poate scăpa de sub control o centrală nucleară.
Japan has shown us how easily a nuclear power plant can get out of control.
RomanianDacă putem scăpa fără a face un anumit lucru, majoritatea chiar nu vor face acel lucru.
If we can get away with not doing something, most people will indeed not do it.
RomanianUneori, software-ul antivirus desktop este compromis de viruşi care scapă detectării.
Sometimes desktop antivirus software is compromised by viruses that elude detection.
RomanianDupă ce Europa va scăpa de criză, energia va fi și mai scumpă pe plan internațional.
If Europe emerges from the crisis, energy will be much more expensive internationally.
RomanianNimeni care are pe conștiință o astfel de crimă nu ar trebui să poată scăpa nepedepsit.
No one with these crimes on their conscience should be allowed to get away with it.
RomanianÎn mod normal, pionul adversarului scapă de captură (rețineți, pionii atacă pe diagonală).
Normally the enemy pawn would evade capture (remember, pawns attack on the diagonal).
RomanianNimeni nu va scăpa din vedere faptul că vom avea alegeri foarte curând.
It will have escaped nobody's attention that we have elections very soon.
RomanianNiciun stat nu poate scăpa de reforma pensiilor dacă dorește să pună ordine în finanțele sale.
No State can get away from pension reform if it wishes to put its finances in order.
RomanianDacă nu procedăm într-o anumită măsură conform regulamentului, atunci lucrurile vor scăpa de sub control.
Unless we proceed to some extent by the book, then things will get out of hand.
RomanianNu vom fi copleșiți de milioane de oameni care scapă de privare politică și tiranie.
We are not going to be overwhelmed by millions of people escaping political deprivation and tyrannies.
RomanianDacă ne concentrăm asupra acesteia, căutăm doar o cale de a scăpa de responsabilitate.
Focussing on this is a way of escaping our responsibility.
RomanianAceștia părăsesc zonele rurale pentru a scăpa de veniturile scăzute și de accesul limitat la servicii.
They are leaving rural areas to get away from low incomes and poor access to services.
RomanianExistă un acord aproape general, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, de a nu scăpa această chestiune de sub control.
There is broad agreement in the United Nations on not letting this issue get out of hand.
Romanian150 000 de oameni sunt prinşi în capcană şi nu pot scăpa.
There are 150 000 people trapped with no way out.
RomanianDin această închisoare se pare că nu scapă nimeni în viaţă.
No one, apparently, has left this prison alive.
RomanianCum putem scăpa de aceste standarde duble?
How can we rid ourselves of these double standards?
RomanianVa fi necesară o guvernare capabilă și supravegherea Dáil pentru a ne asigura că finanțele nu ne vor mai scăpa de sub control.
It will require good government and Dáil oversight to ensure our finances never again get out of hand.
RomanianAceste măsuri vor oferi femeilor şi bărbaţilor oportunitatea de a scăpa de sărăcie şi de a îşi îmbunătăţi standardele de viaţă.
This will provide women and men with the opportunity to tackle poverty and improve their standard of living.
RomanianÎnsă există un aspect important care ne scapă aici: aţi fost şeful; aţi fost guvernator timp de cinci ani.
But there is a rather important point being missed here: you have been the boss; you have been the governor for the last five years.
RomanianÎn cazul în care nu abordăm criza umanitară, riscăm să ne confruntăm cu o situație care ne va scăpa rapid de sub control.
If this humanitarian crisis is not tackled, we risk being faced with a situation that quickly spirals out of control.