Cómo se dice "totdeauna" en inglés

RO

"totdeauna" en inglés

RO totdeauna
volume_up
{adverbio}

1. general

totdeauna (también: întotdeauna, mereu, dintotdeauna, întodeauna)
volume_up
always {adv.}
M-am bucurat totdeauna de un sprijin solid din partea Parlamentului şi sper că vom continua la fel.
I have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
Există totdeauna riscul ca şi noua variantă de acord să fie respinsă, dacă ea continuă să fie în dezacord cu Carta Europeană a Drepturilor Omului
There is always the risk that the new version of the agreement will be rejected too, if it continues to contravene the European Charter of Human Rights.
În aceste vremuri mohorâte, propun să continuăm să sperăm în raza de lumină a poetului, care va învinge întunericul, întunericul acelor timpuri și pentru totdeauna.
In these gloomy times, let us continue in the hope of the poet's ray of light, which will vanquish the darkness, the darkness of that time and for always.
totdeauna (también: mereu, dintotdeauna, iar (mereu), vreodată)
volume_up
ever {adv.}
Nu puteți să fiți un preș de șters picioarele pentru totdeauna și să suportați un astfel de abuz.
You cannot keep being a doormat for ever and putting up with such abuse.
Odată înăuntru, veţi fi blocaţi pentru totdeauna.
Once inside, you will be locked in for ever.
Produsul său secundar, deșeurile radioactive, reprezintă deja o amenințare letală pentru sănătatea oamenilor, efectiv pentru totdeauna.
Its by-product, radioactive waste, is already a lethal threat to human health, effectively for ever.
totdeauna (también: statornic)

2. "fără întrerupere"

totdeauna (también: mereu, dintotdeauna, totdeauna, iar (mereu))
volume_up
ever {adv.}
Nu puteți să fiți un preș de șters picioarele pentru totdeauna și să suportați un astfel de abuz.
You cannot keep being a doormat for ever and putting up with such abuse.
Odată înăuntru, veţi fi blocaţi pentru totdeauna.
Once inside, you will be locked in for ever.
Produsul său secundar, deșeurile radioactive, reprezintă deja o amenințare letală pentru sănătatea oamenilor, efectiv pentru totdeauna.
Its by-product, radioactive waste, is already a lethal threat to human health, effectively for ever.

3. "în orice timp"

totdeauna
totdeauna (también: oricând)
totdeauna

4. "continuu"

totdeauna (también: neîncetat, continuu, iar (mereu), tot)

5. "perpetuu"

totdeauna (también: perpetuu)

Ejemplos de uso para "totdeauna" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianProducția nerentabilă nu ar trebui ținută în viață artificial pentru totdeauna.
Unprofitable production should not be kept on a life support machine forever.
RomanianSper din tot sufletul că Comisia va abandona pentru totdeauna această direcţie.
I sincerely hope that the Commission will abandon that path once and for all.
RomanianEste barbară și nu ar trebui sprijinită și trebuie să o interzicem odată pentru totdeauna.
It is barbaric, it should not be countenanced and we need to ban it once and for all.
RomanianCa rezultat al violenţelor lor, ambele grupuri vor fi stigmatizate pentru totdeauna.
As a result of their violence, both groups will be forever reviled.
RomanianA sosit momentul să abordăm o dată pentru totdeauna situaţia care stă la baza sărăciei din Haiti.
It is time to tackle the underlying poverty situation in Haiti once and for all.
RomanianA sosit momentul să alungăm odată pentru totdeauna acest dictator care își oprimă propriul popor.
It is time to expel this dictator, who oppresses his own people, once and for all.
RomanianAvem nevoie de ea pentru a pune capăt exceselor extrem de speculative o dată pentru totdeauna.
We need it so that we can put a stop once and for all to highly speculative excesses.
RomanianDar nu există niciun motiv să rămânem limitaţi mental şi înfricoşaţi pentru totdeauna.
But there is no reason to stay limited of mind and fearful forever.
RomanianEste momentul să abordăm o dată pentru totdeauna cauzele adânc înrădăcinate ale sărăciei din Haiti.
It is time to tackle the deep-rooted causes of poverty in Haiti once and for all.
RomanianÎn plus, consider că trebuie să protejăm o dată pentru totdeauna ecosistemele cele mai fragile.
Furthermore, I think we need to protect the most fragile ecosystems once and for all.
RomanianAr trebui să îngropăm o dată pentru totdeauna ideea unei victorii militare.
We should bury the ideas of a military victory once and for all.
RomanianAcest lucru ar putea cauza multor probleme pe viitor deoarece pădurile pot dispărea pentru totdeauna.
This might cause a lot of problems in the future because they can be lost forever.
RomanianPentru noi, ziua de 17 septembrie va rămâne pentru totdeauna o zi de rușine pentru Rusia stalinistă.
To us, 17 September will forever remain a day of shame for Stalin's Russia.
RomanianVom da naştere unui referendum şi vom ucide pentru totdeauna acest tratat mizerabil şi ruşinos.
We will deliver a referendum and we will kill this wretched and shameful Treaty stone dead.
RomanianOrice date care nu sunt recuperate până la sfârşitul fazei de dezactivare se vor pierde pentru totdeauna.
Any data not recovered by the end of the disabled phase will be permanently lost.
RomanianOdată deteriorată clima, va rămâne deteriorată pentru totdeauna şi nu o vom mai putea ameliora.
Once the climate has been broken, it will be broken forever and we will not be able to fix it.
RomanianConsiliul, după cum am spus, a aprobat o poziţie comună în această privinţă, o dată pentru totdeauna.
The Council, as I have said, approved a common position in this regard, once and for all.
RomanianAcesta este lucrul de care trebuie să ne dăm seama, o dată pentru totdeauna.
That is what we must be aware of, once and for all.
RomanianObiectivul propunerii noastre este de a asigura că aceste termene sunt respectate o dată pentru totdeauna.
The aim of our proposal is to ensure that these deadlines are respected once and for all.
RomanianTrebuie să eliminăm efectele pro-ciclice din sistemul actual de reglementare odată pentru totdeauna.
We must eliminate the pro-cyclical effects from the existing regulatory system once and for all.