Cómo se dice "uimitor" en inglés

RO

"uimitor" en inglés

RO uimitor
volume_up
{adjetivo masculino}

Consider că este uimitor că, în realitate, numai trei state au depus cereri.
I find it amazing that only three states have actually applied.
Acum, în ceea ce priveşte protejarea balenelor, este uimitor că majoritatea a fost atât de strânsă.
Now, when called on to protect whales, it is amazing that the majority was so narrow.
Este uimitor cât timp puteți economisi eliminând clicurile cu mouse-ul.
It’s kind of amazing how much time you can save by cutting out mouse clicks.
uimitor (también: surprinzător, uluitor)
Totuși, este uimitor să vedem atâția trădători și ipocriți într-un singur loc.
However, to see so many turncoats and hypocrites in one place is astonishing.
That is astonishing!
Consider că este de-a dreptul uimitor ceea ce am citit în alineatul 2, în legătură cu dezamăgirea guvernului tadjic.
What I read in paragraph 2 about the disappointment of the Tajik Government I find entirely astonishing.
uimitor (también: uluitor)
uimitor (también: strasnic, uluitor, nemaipomenit, enorm)
uimitor (también: surprinzător, frapant)

Ejemplos de uso para "uimitor" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

RomanianS-a estimat că un număr uimitor de 10 000 de containere cad în mare în fiecare an.
It is estimated that a staggering 10 000 containers are lost at sea each year.
Romanian-Bolile psihice afectează în mod uimitor o persoană din patru.
in writing. - Mental ill health affects a staggering one in four people.
RomanianUimitor, Grupul PPE a votat masiv pentru menţinerea acordului.
Quite astonishingly, the PPE Group voted solidly to retain the agreement.
RomanianNumărul instituţiilor emitente de monedă electronică diferă în mod uimitor de la un stat membru la altul.
The number of e-money institutions differs remarkably from one Member State to another.
RomanianMi se pare uimitor cât de mult am progresat în ultimii zece ani.
It is striking to me how far we have come in the last ten years.
RomanianRegele a rămas uimitor de tăcut.
RomanianAnotimpurile și vremea capricioasă a celui mai nordic land al Germaniei sunt ilustrate uimitor în această temă gratuită pentru Windows a fotografului german Mathias Kentrup.
The moods and seasons of Germany's northernmost state are on glorious display in this free Windows theme by German photographer Mathias Kentrup.
RomanianCu toate acestea, aceste tipuri de afaceri reprezintă piatra de temelie a economiei britanice şi se ridică la un uimitor procent de 73% din toate întreprinderile din Regatul Unit.
However, these kinds of businesses are the bedrock of the British economy and they amount to a staggering 73% of all businesses in the UK.
RomanianEste absolut uimitor de remarcat ce poate aduce cu sine perspectiva calităţii de membru ca forţă a schimbării, a dezvoltării democraţiei, într-o ţară cum este Turcia.
It is absolutely astounding to see what the prospect of membership can bring about as a force for change, for democracy-building, in a country such as Turkey.
RomanianCu toate acestea, lucrul cel mai uimitor este că mulţi deputaţi din Parlament apără creştinii din întreaga lume şi totuşi sunt pentru aderarea Turciei la UE.
However, the most incredible thing is that there are many Members of Parliament who defend Christians around the world, and yet they are in favour of Turkey joining the EU.
RomanianEste uimitor că, în declaraţia lor, Consiliul şi Comisia nu au menţionat islamismul radicalist care încă cultivă terenul pentru terorismul internaţional.
It is striking that, in their statement, the Council and the Commission did not mention the radical Islamism that is still the breeding ground and seedbed for international terrorism.