Cómo se dice "övning" en inglés

SV

"övning" en inglés

volume_up
övning {gén. com.}

SV övning
volume_up
{género común}

övning (también: träning, motion, exercis, militärövning)
volume_up
exercise {sustantivo}
Nummer tre, den här övningen kallar jag att insupa, och det är en härlig övning.
Third, this exercise I call savoring, and this is a beautiful exercise.
Denna parlamentsresolution är en skrämmande och skamlig övning i revisionism.
This Parliament resolution is an appalling and shameful exercise in revisionism.
Det är alltså en övning i öppenhet från kommissionens sida.
In other words, this was an exercise in transparency on the part of the Commission.
övning (también: vana, bruk, träning, praxis)
volume_up
practice {sustantivo} [GB]
Det är ingen magi, det är övning, övning, övning.
There's no magic; it's practice, practice, practice.
Esterna har ett ordspråk som lyder: ”Övning ger färdighet”.
(ET) Madam President, Estonians have a proverb: 'Practice makes perfect'.
Ni kan föreställa er det som en övning inom brandförsvaret: en brandbekämpning utan brand.
You have to think of it as a practice exercise for firefighters, a call-out without a fire.
volume_up
training {sustantivo}
Praktisk övning för specialistsjuksköterskestudenter med inriktning mot ambulans och intensivvård.
Practical training for specialist nursing students specializing in emergency and critical care.
Utbildningsmetodiken bygger på aktivt deltagande från deltagarna genom praktiska övningar.
Training methodology is based on active participation from the participants through practical exercises.
Då skulle det bli slut med övning i långsamma bilar, med en maximal hastighet på 20 km / h i samhällen, och 80 km / h på vägarna...
Training must be completed in slow cars, with a maximum speed of 20 kilometres per hour in town and 80 kilometres per hour on main roads.
övning (también: gren, straff, disciplin, ordning)
volume_up
discipline {sustantivo}
övning (también: träning, borr, borrmaskin, drill)
volume_up
drill {sustantivo}
Låt oss vänta två eller tre månader bara så att temperaturen och klimatet gör att vi kan utföra denna övning på bästa möjliga sätt.
Hopefully, we need only wait two or three months for the temperature and weather to allow us to carry out this drill in the best possible way.
övning (también: repetition, provkörning, övningslopp)
volume_up
dummy run {sustantivo}
övning (también: vana, bruk, träning, praxis)
volume_up
practise {sustantivo} [EEUU]
övning (también: praktik, praxis, exempelsamling)
volume_up
praxis {sustantivo}
övning (también: uppgift, vana, bruk, användning)
volume_up
use {sustantivo}
Utfrågningarna är en politisk övning som Europaparlamentet använder för att öka den demokratiska legitimiteten i den kommission som presenteras för parlamentet.
The hearings procedure is a political exercise used by the European Parliament to increase the democratic legitimacy of the Commission before Parliament.
Men statistiken skulle vara en rent matematisk övning och ett självändamål om den inte syftade till att ge näring åt idéer och att hjälpa oss att dra rätt slutsatser.
But statistics would be a mathematical exercise, an end in themselves, if they were not used to stimulate ideas and to help us draw conclusions.
I övrigt kommer bedömningarna att variera beroende på den vana som var och en kan ha av den här typen av övningar.
For the rest, opinions differ, depending on how used we are to this kind of procedure.

Sinónimos (sueco) para "övning":

övning

Ejemplos de uso para "övning" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishÄven om budgeten tveklöst är en räkneövning, är den förvisso även en politisk övning.
The Constitution is supposed to be the motor of the EU, but I think it needs some fuel before we tackle this Budget.
SwedishDen europeiska sociala modellen är en övning i högsint populism och drivs genom skuldsättning i många länder.
It has turned into a comfortable resting place, however, for those who are unwilling to work.
SwedishMen vi får inte heller glömma de ungdomar som behöver få övning i att hantera datorer och Internet.
We must not forget young people, who need access to practical experience with computers and the Internet.
SwedishFri övning är för knäppa ungar och hippies.
Freestyle is for moronic little kids and hippie freaks.
SwedishFör flera år sedan, här på TED, presenterade Peter Skillman en övning i design som kallades marshmallow-utmaningen.
Several years ago here at TED, Peter Skillman introduced a design challenge called the marshmallow challenge.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att reformen av Förenta nationerna inte är en övning i institutionella förändringar för dess egen skull.
Work now needs to be undertaken to facilitate the emergence of a consensus on the modalities of this fund.
SwedishDenna övning har inte genomförts på flera år.
SwedishVad sägs om lite fri övning?
SwedishDet är dags för övning.
SwedishMånga medborgare runt omkring i världen, stater, dissidenter och förtryckta, följer denna övning med mycket stort intresse.
Consequently, the report argues for abuses and violations of human rights to be denounced wherever they take place, be that in Uzbekistan or in Guantanamo.
SwedishVi försöker inte ändra reglerna för konkurrenspolitiken för sakens egen skull eller som ett slags byråkratisk övning.
In addition, we have seen the reform of the Merger Regulation, reorganisation of the merger control task force and the first steps in relation to state-aid reform.
SwedishFör mig har detta varit något av en övning i att få fram ett direktiv till parlamentet, som jag hoppas kommer att vara gällande lagstiftning när jag ställer upp för omval.
The truth is that the major players in the aircraft industry have been totally unconcerned, it has not affected them.
SwedishDenna översyn är en viktig övning, som påminner oss om att västra Balkan gör framsteg på vägen mot Europeiska unionen.
This morning we have just taken a very important decision, that is, Parliament has just taken a very important decision on this subject, in this case in relation to Bulgaria and Romania.
SwedishJag inser lockelsen med en sådan övning, men införlivandeunderskottet är ett rörligt mål som återspeglar olika direktiv med olika ekonomisk effekt över tiden.
I can see the attraction of that idea, but the transposition deficit is a moving target which reflects different directives with different economic impacts over time.
SwedishAvslutningsvis är ämnet för dagens debatt ett initiativbetänkande som många inte tar på allvar eftersom man anser att det bara är avsett som en retorisk övning.
Finally, we are talking today about an own-initiative report, one that many do not take seriously on the grounds that it is thought to be no more than a declamation.
SwedishDirektoraten är följande: 1. direktoratet för politiska frågor, 2. direktoratet för operation och övning och 3. direktoratet för allmänna instrument för Europeiska unionens externa åtgärder.
These directorates are: 1. a Political Affairs Directorate, 2. an Operations and Exercises Directorate, and 3. an External Action Mechanisms Directorate.
SwedishDet skulle kunna betraktas som en övning i institutionellt samarbete mot bakgrund av den nya roll som Europaparlamentet kommer att spela när reformfördraget väl har antagits.
It could be said to have been a rehearsal for institutional cooperation in light of the new role the European Parliament will play once the Reform Treaty has been adopted.
SwedishI dag startade en övning i ett fullskaligt utbrott av fågelinfluensa, som involverar flera hundra personer i grevskapet Norfolk, med den dramatiska titeln ” operation Hawthorn ”.
This very day, a full-scale bird flu outbreak rehearsal, involving several hundred people, has started in the county of Norfolk, with the dramatic title of ‘ Operation Hawthorn’.
SwedishPiloten som genom en övning som var minst sagt dristig skar av linbanekabeln och orsakade därmed tjugo europeiska medborgares död, blev som vi vet otroligt nog frikänd från allt ansvar.
As we all know, the pilot who - in a hazardous manoeuvre, to put it mildly - severed the ski gondola cable, sending 20 European people to their deaths, was inconceivably absolved of any guilt.