Cómo se dice "befinna" en inglés

SV

"befinna" en inglés

SV befinna
volume_up
[befann|har befunnit] {verbo}

Paradoxalt nog kommer denna mur att befinna sig i samma länder där man för 15 år sedan led av en mur vid den västra gränsen.
Paradoxically this wall will be located in the same countries that 15 years ago suffered due to the wall on their western border.

Sinónimos (sueco) para "befinna":

befinna
Swedish

Ejemplos de uso para "befinna" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishForskningen visar att vi måste befinna oss på de högre nivåerna på 25-40 procent.
The science tells us that we need to be in the upper end between 25% and 40%.
SwedishÄven om Finland nyss har ratificerat den, verkar konstitutionen befinna sig i limbo.
Even though Finland has just ratified it, the Constitution seems to be in limbo.
SwedishEuropeiska unionen och medlemsstaterna måste befinna sig i frontlinjen i denna kamp.
The European Union and the Member States must be on the front line of this fight.
SwedishVar skulle Europas turistindustri befinna sig utan rikedomen i vår kultur?
Where would Europe' s tourism industry be without the richness of our culture?
SwedishVar skulle Europas turistindustri befinna sig utan rikedomen i vår kultur?
Where would Europe's tourism industry be without the richness of our culture?
SwedishOm vi inte stöder den kommer vi att befinna oss i en ständig nedgång inom alla sektorer.
If we do not support it we are going to be in permanent decline in all sectors.
SwedishKommissionen och medlemsstaterna verkar dock inte befinna sig på samma våglängd.
However, the Commission and the Member States do not appear to be on the same wavelength.
SwedishVi skulle befinna oss i ytterligare en krissituation liknande den som vi just löst.
We would find ourselves in another crisis situation like the one we have just resolved.
SwedishDå kommer vi att befinna oss i ett läge där vi kan uppnå vad vi alla vill uppnå.
Then we will be in a position to achieve what we all want to achieve.
SwedishVi kommer därför att befinna oss ännu längre från Lissabonmålen än vi gör nu.
We will therefore be even further away from the Lisbon targets than we are at the moment.
SwedishVi borde befinna oss långt före dem, men tyvärr är det alls inte så.
We should outstrip them by far. Unfortunately, nothing is further from the truth.
SwedishSkulle vi befinna oss i en så här allvarlig kris om EU hade använt pengarna effektivt?
Would we be in such a crisis if the EU had spent the money efficiently?
SwedishHan förklarade att han var redo att attackera fiendemål oavsett var de kan befinna sig.
He declared he was ready to attack enemy targets wherever they might be.
SwedishJag hade, tillsammans med parlamentets talman, förmånen att befinna mig där den söndagen.
I, together with the President of Parliament, had the privilege to be there that Sunday.
SwedishDet är en sorglig plats att befinna sig på om morgonen, enormt trångt.
And it's a very depressing place to be in the morning, it's very crowded.
SwedishJag vill att vi skall befinna oss i ett sådan läge att vi kan säga:" Det är inte alls så längre.
I want us to be in a position in which we can say: 'It is not like that any more.
SwedishVem av oss kan i dag säga vilka sektorer som kommer att befinna sig i kris i framtiden?
Which of us knows today what will be the crisis sectors of the future?
SwedishI detta fall skulle fördelarna framför allt befinna sig på området tillförlitlighet och pris.
In this case, the advantages should mainly be in the field of reliability and price.
SwedishJag vill att vi skall befinna oss i ett sådan läge att vi kan säga: " Det är inte alls så längre.
I want us to be in a position in which we can say: 'It is not like that any more.
SwedishDet är verkligen en stor ära och glädje att befinna sig här i Europaparlamentet i kväll.
It really is an immense honour and joy to be here in the European Parliament this evening.