Cómo se dice "belåning" en inglés

SV

"belåning" en inglés

volume_up
belåning {gén. com.}

SV belåning
volume_up
{género común}

1. economía: "att låna pengar mot säkerhet"

belåning (también: lån, hypotek, inteckning, inteckningshandling)
volume_up
mortgage {sustantivo}

Ejemplos de uso para "belåning" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishKommissionen gav också en alltför stor betydelse till projekt och arrangemang av större omfattning, vilka kräver en belåning som de mindre organisationerna inte kan klara av.
It also placed too much importance on large-scale projects and events, which require a high degree of mobilisation that small associations cannot provide.
SwedishVi begär likaså åtgärder för att undvika överdriven belåning vid företagsköp, så att låneandelen är hållbar för såväl private equity-fonden/bolaget som för målföretaget.
We are asking for actions to avoid excessive debt caused by leveraged buy-out, so that level of leverage is sustainable both for the private equity fund/firm and for the target company.
SwedishLikväl är problemet i detta andra fall oändligt mer allvarligt, och det är det som, genom försämringen av sysselsättningen, tynger våra sociala trygghetssystems framtid med en ännu större belåning.
However, in the latter case, the problem is infinitely more serious, and it is that which, through a deterioration in employment, places the heaviest handicap on the future of our social systems.