Cómo se dice "belåten" en inglés

SV

"belåten" en inglés

SV belåten
volume_up
{adjetivo}

belåten (también: nöjd, tillfreds, tillfredsställd, förnöjd)
belåten (también: nöjd, tillfredsställd)
belåten (también: glad, lycklig, nöjd, överlycklig)
volume_up
happy {adj.}
Jag får väl tacka för svaret, men jag kan inte säga att jag är belåten med det.
   Mr President, I suppose I must thank you for your answer, but I cannot say I am happy with it.
Andra miraklet: Cairnsgruppen är belåten med den europeiska uppfödningens uppoffring och går med på att underteckna vid WTO.
The second miracle is that the Cairns Group is satisfied with the sacrifice of European livestock and is happy to sign up to the WTO.
Jag får tacka kommissionär Liikanen för svaret även om jag av förklarliga skäl inte är helt belåten med det.
I should like to thank Commissioner Liikanen for that answer, even though I am not entirely happy with it for obvious reasons.
belåten (también: mätt, nöjd, tillfreds, övertygad)
Men i det stora hela är jag dock nöjd och belåten eftersom detta är en seger för hälsan och miljön.
However, when it comes to the bottom line, I am pleased and satisfied.
Andra miraklet: Cairnsgruppen är belåten med den europeiska uppfödningens uppoffring och går med på att underteckna vid WTO.
The second miracle is that the Cairns Group is satisfied with the sacrifice of European livestock and is happy to sign up to the WTO.
En välkänd regel i marknadsföringen säger att en missnöjd kund berättar det för elva personer och att en belåten person endast berättar för fyra personer.
One well-known rule of marketing says that a dissatisfied customer tells eleven people and that a satisfied person only tells four people.

Sinónimos (sueco) para "belåten":

belåten

Ejemplos de uso para "belåten" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishFör det första vill jag tala om hur belåten jag är med betänkandet.
(FI) Madam President, firstly I wish to express my satisfaction with this report.
SwedishJag är belåten över att man vid toppmötet lyckades lösa den heta Kaliningradfrågan.
I am pleased that the heated controversy over Kaliningrad was resolved at the summit.
SwedishJag är belåten med möjligheten att experimentera med arbetsintensiva tjänster.
I am taken with the idea of experimenting with labour-intensive services.
SwedishDet är skäl nog för mig att känna mig belåten med betänkandet och det gensvar det har väckt.
For that reason alone, I am very pleased with this report and the reaction to it.
SwedishJag är därför belåten med att kommissionär Vitorino är här.
Eurojust raises many questions, so I am glad Commissioner Vitorino is here.
SwedishJag känner personen i fråga och denne var inledningsvis mycket belåten men är nu mycket besviken.
I know this person and they were very pleased initially and are now very frustrated.
SwedishJag blev mycket belåten när jag fick veta att Liu Xiaobo hade fått Nobels fredspris.
It was with great satisfaction that I learned that Mr Liu Xiaobo had received the Nobel Peace Prize.
SwedishJag är mycket belåten över att omröstningen om betänkandet kommer att ske i morgon.
People will be free if they have a place and rights in our society that we have organised to this end.
SwedishTalmannen är alltid belåten om kammaren är fullsatt och särskilt av sådana anledningar.
The President is always pleased when the plenary is full and particularly for reasons such as these.
SwedishJag är mycket belåten över att omröstningen om betänkandet kommer att ske i morgon.
I am very pleased we are voting on this tomorrow.
SwedishJag är mycket belåten med att ombudsmannen är här hos oss.
I am very pleased that the Ombudsman is here with us.
SwedishSammanfattningsvis är jag belåten med parlamentets arbete.
In conclusion, I am delighted at Parliament’s work.
SwedishDärför är jag mycket belåten med att vi med detta betänkande har bidragit med mer realistiska synsätt.
I am therefore very glad that with this report, we have contributed rather more realistic ways of looking at things.
SwedishJag har dock också anledning till att vara belåten.
However, I also had reasons to be pleased.
SwedishPolitbyrån skulle vara belåten med detta.
The Politburo would be pleased with that.
Swedish(SL) Jag vill tala om hur belåten jag är över de framsteg som gjorts med viseringsliberaliseringen de senaste 18 månaderna.
(SL) I would like to express my satisfaction with the progress of the visa liberalisation process over the past 18 months.
SwedishHan var med på en av våra utbildningsdagar för lärare och han vann fem omgångar i rad av "Matcha mig" och var väldigt stolt och belåten.
He came out for one of our teacher-training days and won like five rounds of Match Me in a row and was very proud of himself.
SwedishJag är belåten med detta resolutionsförslag om den europeiska grannskapspolitiken.
   Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I am pleased with this resolution on the European neighbourhood policy.
SwedishMed hänsyn till strukturer och till framtiden är jag särskilt belåten med att Europeiska forskningsrådet snart kommer att påbörja sin verksamhet.
With regard to structures and the future, I am particularly pleased that the European Research Council will soon be in operation.
SwedishVem i EU kan säga att han kommer till Europeiska rådet, inte lyssnar på någon annan och sedan går sin väg belåten med allt som uppnåtts?
Who in Europe can say that he comes to the European Council, he does not listen to anybody else and goes away having achieved satisfaction on everything?