Cómo se dice "blåsa nytt liv i" en inglés

SV

"blåsa nytt liv i" en inglés

SV blåsa nytt liv i
volume_up
{verbo}

blåsa nytt liv i (también: återuppliva, kvickna till, leva upp, återupplivas)
Därför måste vi blåsa nytt liv i deras intresse för den politiska processen.
Therefore, we must revive their interest in the political process.
Vi har tvärtemot velat blåsa nytt liv i den institutionella triangeln.
On the contrary, we wanted to revive the institutional triangle.
På senare tid har vi sagt mycket om behovet av att blåsa nytt liv i den inre marknaden.
Recently, we have been saying a lot about the need to revive the internal market.

Traducciones similares para blåsa nytt liv i en inglés

blåsa sustantivo
blåsa verbo
nytt adjetivo
English
liv sustantivo
I sustantivo
English
i preposición

Ejemplos de uso para "blåsa nytt liv i" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishInte desto mindre finns det ett stort behov av att blåsa nytt liv i projektet.
Nonetheless, today, there is an urgent need to give new impetus to this effort.
SwedishHär har vi ett enastående tillfälle att blåsa nytt liv i Barcelona-processen.
This represents a unique opportunity to breathe new life into the Barcelona process.
SwedishNya ledamöter kommer snart att blåsa nytt liv i parlamentets arbete.
Ladies and gentlemen, new Members will soon revitalise the work of Parliament.
SwedishJag håller med er och önskar er lycka till i ert försök att blåsa nytt liv i Lissabonmålen.
I agree with you and wish you well in your attempt to revitalise the Lisbon Agenda.
SwedishNu har vi en möjlighet att blåsa nytt liv i debatten om EU:s framtid.
We now have the opportunity to re-open the debate on the future of Europe.
SwedishFinland vill blåsa nytt liv i den debatten både hemma och i EU.
Finland wants to revitalise this debate both at home and in the European Union.
SwedishVi måste vara generösa, och som ni sade behöver vi blåsa nytt liv i avtalet med Mercosur.
We need to be generous and, as you said, we need to re-launch the agreement with Mercosur.
SwedishDärför anser jag att vi måste blåsa nytt liv i Lissabonstrategin.
I therefore think that we need to breathe new life into the Lisbon Strategy.
SwedishFör det fjärde måste vi blåsa nytt liv i stabilitets- och tillväxtpakten.
Without an internal market in services, then, the new Lisbon strategy will remain unrealised.
SwedishKommissionen stöder kraftfullt åtagandet att blåsa nytt liv i vår Medelhavspolitik.
The Commission strongly supports the commitment to give fresh impetus to our Mediterranean policy.
SwedishFör det fjärde måste vi blåsa nytt liv i stabilitets- och tillväxtpakten.
Fourthly, we have to revitalise the Stability and Growth Pact.
SwedishÄndå försöker Bush och Blair att blåsa nytt liv i kärnkraften.
Despite this, Messrs Bush and Blair are trying to breathe new life into nuclear energy.
SwedishDen här gången skulle det bli ett toppmöte för att blåsa nytt liv i gamla målsättningar.
The intention this time was that the Summit must be one that breathes new life into old objectives.
SwedishEn skärpning av Erikapaketet kan blåsa nytt liv i sektorn.
Tightening up the Erika package has the potential to breathe new life into the sector.
SwedishDet här initiativet syftar till att blåsa nytt liv i förbindelserna mellan EU och Medelhavsländerna.
This initiative seeks to give a boost to Euro-Mediterranean relations.
SwedishAtt underlätta för nya kommersiella initiativ kommer att hjälpa till att blåsa nytt liv i denna sektor.
Facilitating new commercial initiatives will help to breathe new life into this sector.
SwedishDärför tror jag inte att det blir svårt för mig att blåsa nytt liv i denna politiska dialog.
For this reason, I do not think I shall have any difficulty in relaunching this political dialogue.
SwedishKari Rajamäki talade om att blåsa nytt liv i Tammerfors-andan.
Mr Rajamäki spoke of breathing new life into the spirit of Tampere.
SwedishDet är därför som konventets text fortfarande håller; nu gäller det för oss att blåsa nytt liv i den.
This is why the Convention text still stands; it is now for us to breathe new life into it.
SwedishMålet med det här betänkandet är att lägga fram förslag på hur man ska kunna blåsa nytt liv i EU:s industri.
This report's very goal is tabling proposals to relaunch European industry.