Cómo se dice "en aning" en inglés

SV

"en aning" en inglés

volume_up
en aning {gén. com.}
EN

SV en aning
volume_up
{género común}

1. "obestämd form"

en aning (también: klick, skvätt, slickning)
volume_up
lick {sustantivo}

Sinónimos (sueco) para "en aning":

en aning
Swedish

Traducciones similares para en aning en inglés

en sustantivo
English
en artículo
English
en número
en pronombre
English
aning sustantivo

Ejemplos de uso para "en aning" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishResultatet är att detta kanske är grossier, men det är en aning mera praktiskt.
Consequently, all this may well be crude but it is just a touch more practical.
SwedishOrdförandens svar verkade faktiskt en aning ironiskt, eftersom det gavs 20.32.
Actually, the chairman's reply seemed rather ironic, as he gave it at 8.32 p. m.
SwedishOrdförandens svar verkade faktiskt en aning ironiskt, eftersom det gavs 20.32.
Actually, the chairman's reply seemed rather ironic, as he gave it at 8.32 p.m.
SwedishJag har därför röstat för hans betänkande med beslutsamhet och en aning entusiasm!
So I have voted for his report with determination and a degree of enthusiasm.
SwedishJag tror att det är det enda sättet på vilket vi faktiskt kan påverka Kina en aning.
I think that is the only way that we can actually have a small influence on China.
SwedishDock skjuter kommissionens förslag enligt min mening en aning över målet.
All the same, in my opinion, the Commission proposals overshoot the mark a little.
SwedishJag hoppas verkligen att detta bara förblir en ond aning och inte en realitet!
I hope that this question mark remains nothing more than a question mark!
SwedishTack för att ni tillförde en aning mysterium till en annars intressant omröstning.
Thank you for adding a touch of mystery to an otherwise interesting vote.
SwedishDet spirar en aning hopp igen i Mellanöstern.
Thank you, Mr President, there is, once again, a glimmer of hope in the Middle East.
SwedishNär det gäller Algeriet blev även jag en aning besviken över det som kommissionären sade.
As regards Algeria, I too am a little disappointed by the Commissioner's words.
SwedishVi mildrar det sedan en aning genom att ge vissa rabatter på dessa importavgifter.
We then ease that burden a little by lowering the rate of duty imposed.
SwedishDet är lämpligt att vänta en aning innan vi fattar beslut i den frågan.
We should wait a little before taking a specific line or making decisions on this.
SwedishDom förtjänar att få veta att vi inte har en aning om hur han hamnade i öknen.
They deserve to know that we don't know how he ended up in the desert.
SwedishFör det andra är jag en aning bekymrad över att ni hänvisar till subsidiariteten.
Secondly, I am not really happy with your reference to subsidiarity.
SwedishMen det känns en aning genant att ersätta det med den 1 januari 1999.
I am nevertheless rather uncomfortable about replacing it with 1 January 1999.
SwedishDet krävs bara att förtroendet för systemet ökar en aning på ömse sidor.
We simply have to increase both sides ' level of confidence in the system.
SwedishDet krävs bara att förtroendet för systemet ökar en aning på ömse sidor.
We simply have to increase both sides' level of confidence in the system.
SwedishBudskapet om att EU-budgeten behöver ökas en aning ser jag som mycket viktigt.
I consider the message that the European budget needs a slight increase to be very important.
SwedishMänniskor i allmänhet har vanligen inte en aning om människohandelns enorma omfattning.
Ordinary people usually have no idea of the enormous scale of trafficking in human beings.
SwedishNär det gäller de tidigare nämnda kvoterna tror jag att man missförstått mig en aning.
With regard to the aforementioned quotas, I believe that I have been a little misunderstood.