Cómo se dice "erinra sig" en inglés

SV

"erinra sig" en inglés

SV erinra sig
volume_up
{verbo}

erinra sig (también: uppskatta, lägga, lokalisera, identifiera)
De sex ursprungliga medlemsstaterna skulle göra klokt i att erinra sig varför de egentligen bildade gemenskapen och de ekonomiska fördelar som den medför.
The original six Member States would do well to remember why they formed the Community in the first place and the economic benefits that flow from it.
erinra sig (también: komma ihåg, minnas, likna, upphäva)
Tragedin i Dover är en av de mest förskräckliga händelser någon här kan erinra sig.
Mr President, the tragedy at Dover was one of the most appalling incidents that anyone here can recall.
Kammaren kan erinra sig att vi först debatterade mitt betänkande om lobbyister i januari 1996.
Madam President, Members will recall that we first debated my report on lobbyists in January 1996.
Många kan säkert ännu erinra sig Greenpeace kampanj mot fiske efter tobis vid den skotska kusten sommaren 1996.
Many will recall the campaign by Greenpeace against sand eel fishing off the Scottish coast in the summer of 1996.
erinra sig (también: komma ihåg, minnas)
Det är bara att erinra sig den sedan lång tid tillbaka förhärskande bristen på effektiv övervakning av jordbruket.
One has only to remember the long-term lack of effective supervision of agriculture.
Vem kan inte erinra sig de heroiska diskussionerna om de båda vinbetänkandena av våra kolleger Mateo Sierra och Julio Fantuzzi.
Who does not remember the epic discussions on the two wine reports by our honourable colleagues Mateo Sierra and Julio Fantuzzi?
Schleicher torde erinra sig detta, och eftersom hon själv har röstat för förslaget, kommer hon nu säkert att välkomna min redogörelse med stor begeistring.
Mrs Schleicher will remember this, and as she herself voted for that proposal, I am sure she will warmly welcome my comments!

Traducciones similares para erinra sig en inglés

erinra verbo
sig pronombre

Ejemplos de uso para "erinra sig" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDet är bra att i dag kort erinra sig vad detta ursprungliga mandat omfattade.
It is good to briefly remind ourselves today what this original mandate involved.
SwedishDet räcker faktiskt med att erinra sig om de strejker som förra året lamslog Frankrike och en del av Europa.
One has only to think, for example, of the strikes which paralysed France and parts of Europe last year.
SwedishMan bör dock erinra sig om att de nationella statistiksystemen och kostnaderna för dessa kommer att behöva anpassas.
It should, however, be borne in mind that the national statistical systems and their costs will need to be adapted.
SwedishDet är omöjligt för en tysk parlamentsledamot att tänka på detta datum utan att samtidigt erinra sig sin egen nationalitet.
It is impossible for any German Member of this House to think of that date without at the same time recalling his or her own nationality.
SwedishEn tredje grupp som jag särskilt vill erinra om befinner sig framför allt i Estland och Lettland, det är de ryskspråkiga minoriteterna.
The third group which I should like to make special mention of is to be found mainly in Estonia and Latvia. I refer to the Russian-speaking minorities.
SwedishDet är bara att erinra sig den sedan lång tid tillbaka förhärskande bristen på effektiv övervakning av jordbruket.
I would like to make a strong appeal to the Member States to lose no time in adopting the new financial perspective and the interinstitutional Agreement as proposed by Parliament.
SwedishMen hur kan man undgå att erinra sig att den utländska styrka som under längst tid närvarat i landet och på ett olyckligt sätt präglat dess öde är den franska armén?
How can we ignore the fact, though, that the foreign armed force that remained longest in the country, which sealed its fate, was the French army?