Cómo se dice "färg" en inglés

SV

"färg" en inglés

volume_up
färg {gén. com.}

SV färg
volume_up
{género común}

1. general

färg (también: kulör)
volume_up
color {sustantivo} [EEUU]
Om Du klickar här kan Du välja färg på aktiva hyperlänkar i publikationen i dialogrutan Färg.
Click here to access the Color dialog to select the color for an active link in the publication.
Om Du klickar här kan Du välja färg på texten i publikationen i dialogrutan Färg.
Click here to access the Color dialog, which enables you to select the color of the publication's text.
Om du har markerat ett objekt vars färg inte finns med i färgtabellen, visas färgen ändå här.
Selecting an object whose color is not in the color table still displays the color.
färg (también: kulör)
volume_up
colour {sustantivo} [GB]
Den färg det gäller i fråga om dödsstraffet är inte svart eller vit utan blodets färg.
As regards the death penalty, the colour at stake is not black or white, but the colour of blood.
Det tycks vara en regering av i mångt och mycket samma färg och den talar med kluven tunga.
It seems to be a government of much the same colour and speaking with two tongues.
Ger kranen vatten av en färg på morgonen och en annan på dagen eller kvällen?
Is the colour of the water coming out of the pipes different in the morning from what it is in the evening?
färg (también: färgmedel)
volume_up
dye {sustantivo}
Why would I dye just part of my head?
I do not dye my hair.
färg (también: nyans, färgton, kulör, färgskiftning)
volume_up
hue {sustantivo}
Oavsett den nya förvaltningens politiska färg är frågan inte om Ukraina ska förbli östvänligt eller bli västvänligt.
Regardless of the political hue of the new administration, the question is not whether the Ukraine should remain eastern or become western.
Detta var en attack mot hela Libanons folk, oberoende av deras tro eller politiska färg, och den genomfördes för att skapa en atmosfär av fruktan bland befolkningen.
This was an attack on all the peoples of Lebanon, regardless of their faith or political hue, and was carried out to create a climate of fear in the population.
Även regeringen har vid det här laget gjort allt den kan för att ge den efterkommande regeringen, oavsett färg, möjlighet att väcka liv i denna ansökan igen.
The government, too, in the meantime, has done all it can to give a subsequent government, of whatever political hue, the possibility to reactivate its application for membership.
färg (también: smink, målarfärg)
volume_up
paint {sustantivo}
Vad som saknas i detta pussel är den bit som reglerar lösningsmedel i färg.
What is missing in the puzzle is the piece that regulates paint thinners.
Du växte upp runt en massa blyhaltig färg, eller hur?
You grew up around a lot of lead paint, didn't you?
DCM används bland annat för att producera läkemedel och som borttagare av färg och klistermärken.
DCM is used in the manufacture of pharmaceuticals and as a paint stripper and degreaser, amongst other uses.

2. "kortspel"

färg
volume_up
suit {sustantivo} (card game)
Hon har skänkt en del färg och charm till ett ganska tråkigt parlament med alla dessa män i mörka kostymer.
She has added some colour and charm to a fairly dull House when all the men are in dark suits.
Then you can change suits.
betonade att en del länder har antagit skyddsåtgärder som tillämpas till slutet av 2008 och därför inte kunnat förstå varför EU inte bekänt färg,
pointed out that some countries have adopted safeguard measures applying until the end of 2008, and therefore failed to understand why the EU had not followed suit;

Sinónimos (sueco) para "färg":

färg

Ejemplos de uso para "färg" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDetta kommer naturligtvis att bero på vår lednings politiska färg i framtiden.
This will depend, of course, on the political complexion of our future leadership.
SwedishDu kan formatera celler med ett talformat som framhäver negativa tal med röd färg.
You can formats cells with a number format that highlights negative numbers in red.
SwedishFör ungefär 100 år sedan uppfann några vetenskapsmän en färg att färga celler med.
So about a hundred years ago, some scientists invented a stain that would stain cells.
SwedishOch hon såg att om det inte finns någon inflamation så är bilden en enhetlig grå färg.
And she saw that if there is no inflammation then the scan is a uniform gray.
SwedishManuellt definierade utskriftsområden och sidbrytningar visas i ljusblå färg.
The light blue lines show where manually defined print ranges and page breaks have been set.
SwedishProblemet är de höga blyhalterna i den färg som använts till leksakerna.
The problem is the high levels of lead in the paints used in these toys.
SwedishDet är upp till Fidel Castro och Felipe Pérez Roque att bekänna färg och delta i dialogen.
It is up to Castro and Roque to show what they are made of and join in it.
SwedishVi vet att det finns alternativ, och då gäller det att bekänna färg.
We know that there are alternatives, so it is a question of coming up with the goods.
SwedishFliken för den aktuella tabellen visas alltid i vit färg framför de andra flikarna.
The sheet tab of the current sheet is always visible in white in front of the other sheet tabs.
SwedishOm du aktiverar den här menyposten framhävs värdena i en tabell med färg.
Marking this menu entry highlights numerical values in your sheet.
SwedishDetta stoppas sedan i en robot som applicerar färg på det.
This will then go onto a robot that's going to apply one of those stains to it.
SwedishSedan hans bortgång för fjorton dagar sedan har alla partier, oavsett politisk färg, hyllat honom.
His death a fortnight ago has led to many tributes from across the political spectrum.
SwedishHär kan du definiera en egen färg i en tvådimensionell tonad grafik och / eller numeriskt.
Define here your own colors using the two-dimensional graphic and/or numerical gradient chart.
SwedishTurkiet måste bekänna färg och ge Nabucco-projektet sitt fulla stöd.
Turkey must nail its colours to the mast and put its weight fully behind the Nabucco project.
SwedishEfter de sysselsättningspolitiska riktlinjerna har medlemsstaterna bekänt färg.
The Member States have been showing their true colours since the guidelines on employment policy appeared.
SwedishMed den här ikonen växlar Du mellan att visa texten i svartvitt eller i färg i dispositionsvyn.
Use this icon to toggle the black and white text display on or off.
SwedishDu kan tilldela var och en av ljuskällorna en annan färg.
Together with the ambient light, this allows you to create interesting light effects.
SwedishVälj färg för de olika textelementen i listrutorna.
In the list boxes, choose the assignment of the colors for the text parts mentioned.
SwedishIbland innehåller ett dokument egen färg på text och bakgrund.
Sometimes a document will provide its own colors and background.
SwedishAktivera den här rutan om alla anteckningar och skript som finns i dina dokument ska visas som små rutor i färg.
Select this option to display the notes and scripts contained in the document.