Cómo se dice "fart" en inglés

SV

"fart" en inglés

volume_up
fart {gén. com.}
EN

"fart" en sueco

volume_up
fart {sustantivo}

SV fart
volume_up
{género común}

1. general

fart (también: hastighet, gång, steg, takt)
volume_up
pace {sustantivo}
Kursen kommer att hållas i reducerad fart för att underlätta din medverkan.
The course will be held at reduced pace to facilitate your attendance.
Under 1960-talet tog arbetet med svårnedbrytbara "klassiska" miljögifter fart.
During the 1960s, the work with highly persistent "classic" environmental contaminants gained pace.
Låt oss gå framåt i lämplig takt och låt oss göra det i en fart som vi har råd med.
Let us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
fart (también: tal, grad, belopp, frekvens)
volume_up
rate {sustantivo}
Den rör sig framåt i en fantastisk fart.
It is moving forward at a tremendous rate.
Vilket dåligt besked detta ger EU:s medborgare, som sällar sig till arbetslöshetsköerna med en alarmerande fart!
What a dreadful message that sends to European citizens, who are joining unemployment queues at an alarming rate!
Det är resultatet av ett införande av ny teknologi, nya tjänster och innovationer med en närmast hallucinerande fart.
It is the result of the introduction of new technologies, services and innovations at an almost mind-blowing rate.
volume_up
speed {sustantivo}
Den vägen får vi fart på processen och utvecklar samtidigt lagstiftningen.
They will enable us to gain speed and at the same time develop legislation.
Av det skälet var detta inte några direktiv som gick med full fart framåt.
For that reason they were not full speed ahead directives.
Den politiska debatten i Europa kommer alltså att ta fart.
The political debate in Europe is therefore gathering speed.
fart (también: livlighet, studs, duns)
volume_up
bounce {sustantivo}
Tito, Mead, Piscatella, bounce your butts!
fart (también: hastighet, takt)
volume_up
clip {sustantivo} [EEUU]
fart (también: aning, tillsats, framstöt, smula)
volume_up
dash {sustantivo}
fart (también: kampanj, attack, slag, driv)
volume_up
drive {sustantivo}
Målen har fastställts och incitamenten för mer effektiva transportbilar kommer förhoppningsvis att sätta fart på innovationssatsningar inom branschen.
Targets have been set and incentives for more efficient vans will hopefully kick-start an innovation drive across the industry.
Inflationen har tagit fart och vi vet att denna återhämtning till största delen beror på oljeprisutvecklingen.
Inflation has risen again, driven by the increase in oil prices.
Tror någon att frågan om obligatoriska krav på energieffektivitet - för att bara nämna ett exempel - kommer att ge fart åt ekonomin?
Does anyone believe that the question of mandatory energy efficiency - to name just one example - will help to drive the economy forward?
fart (también: fräs)
volume_up
lick {sustantivo} [GB] [coloq.]
fart (también: kläm, fräs)
volume_up
pep {sustantivo}
fart (también: smäll, knäck, kläm, nafsande)
volume_up
snap {sustantivo}
fart (también: alkohol, gnista, ande, spöke)
volume_up
spirit {sustantivo}
Kommer rådet att dra nytta av detta nya klimat för att höja tempot på kvartettens möten och färdplanen för fred i Mellanöstern och på så vis sätta fart på processen?
A new start like this is obviously in Europe's interest, especially if it is made in a spirit of true partnership and greater equality.
fart (también: rytm, gunga, omställning, svängning)
volume_up
swing {sustantivo}
Denna politik kommer att ta fart på allvar först nu, i slutet av budgetcykeln, och det är nu de största betalningskraven kommer.
This policy will only really swing into motion now, at the end of the cycle, and it is here that the greatest payment requests will appear.
fart (también: fläkt, liv, kläm, schvung)
volume_up
verve {sustantivo}
Med fart och kläm framhålls eurons enorma fördelar för turister.
The enormous advantages for tourists are highlighted with a great deal of verve.
fart (también: livlighet, rörlighet)
volume_up
vivacity {sustantivo}
fart (también: kraft, energi, vinande, visslande)
volume_up
zip {sustantivo}
fart (también: kraft, energi, fart och kläm)
volume_up
vim {sustantivo} [coloq.]

2. hípica

fart (también: karriär)
volume_up
career {sustantivo} (speed of a horse)

Sinónimos (sueco) para "fart":

fart

Sinónimos (inglés) para "fart":

fart

Ejemplos de uso para "fart" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDärför ber jag uttryckligen kommissionen att de skall sätta lite fart i denna fråga.
Therefore I would earnestly entreat the Commission to take action on this issue.
SwedishTiden för konkreta gärningar har emellertid ännu inte tagit fart om ens börjat.
The time for real action has not yet got under way, however, nor has it even begun.
SwedishTurkiet håller på att tappa fart på sin väg mot EU-anslutning.
Madam President, Turkey's momentum towards EU accession continues to falter.
SwedishVi måste använda dessa villkor för att höja ambitionsnivån och få fart på andra.
We must use these conditions to raise the level of ambition and to get others to move.
SwedishDet stämmer att reformerna har tappat fart, i synnerhet de ekonomiska reformerna.
One of these is Romania, which is a country I think we need to look at very carefully.
SwedishDet tyska ordförandeskapet fick verkligen fart på EU.
(CS) Ladies and gentlemen, the German presidency truly got Europe moving.
SwedishFör att få ny fart på tillväxten måste vi återupprätta EU-medborgarnas förtroende.
In order to restart growth, we have to restore confidence among Europeans.
SwedishDet är vår fasta avsikt att ge ny fart åt de internationella förhandlingarna.
It is our firm intention to give new impetus to international negotiations.
SwedishJag hoppas att Graefe zu Baringdorfs betänkande skall ge ny fart åt hjulet.
I hope that the report by Mr Graefe zu Baringdorf will set the wheel turning.
SwedishUtan sociala framsteg kommer den ekonomiska tillväxten förr eller senare att tappa fart.
Without social progress, economic progress will run out of steam sooner or later.
SwedishDet finns bara ett sätt att få fart på marknaden för kommersiella fordon igen.
There is only one way to get the commercial vehicles market going again.
SwedishMen vad kan vi, som beslutfattare och politiker, göra för att få fart på innovationen?
Yet what can we, as policy makers, as politicians, do to accelerate that innovation?
SwedishDet är därför jag ber kollegerna och kommissionen att sätta lite fart.
That is why I call on my fellow Members and the Commission to up the ante now.
SwedishFörvarningar saknades inte, innan krisen i Kosovo verkligen tog fart.
Mr President, there were enough warnings before the crisis in Kosovo really got under way.
SwedishVad som nu måste ske är att göra ett slutligt val och att genomföra det med hög fart.
What we must now do is make a final choice and then promptly act upon it.
SwedishRådet är särskilt oroat över att rekryteringen har tappat fart under innevarande år.
The Council is especially concerned about the way recruitment has slowed down this year.
SwedishDet är hög tid att få fart på saker och ting igen när det gäller handel och investering.
It is high time that we got things moving again on the trade and investment dossier.
SwedishLåt oss nu hoppas att detta är över, och att förhandlingarna kommer att ta fart igen.
Let us hope that this is now over, and the negotiations will pick up momentum once more.
SwedishAndra skälet till vår fråga var förstås att få fart på reformplanerna.
The second reason for our question was of course to get the plans for reform moving.
SwedishUnionen för Medelhavsområdet tappar fart och förtjänar också vår uppmärksamhet.
The Union for the Mediterranean is losing momentum and is equally deserving of our attention.