Cómo se dice "flamma upp" en inglés

SV

"flamma upp" en inglés

SV flamma upp
volume_up
{verbo}

flamma upp (también: brusa upp, bli arg, blossa upp, bli ilsken)
flamma upp (también: blåsa upp, pumpa upp, explodera, blossa upp)
flamma upp (también: bränna, förbränna, bränna upp, elda upp)
flamma upp (también: vidga, skimra, stå ut, bukta)
Vi vet ju att anledningen till dispyten mellan Ryssland och Ukraina inte har avslöjats och åtgärdats, och att den sålunda kan flamma upp igen när som helst.
For one thing, the cause of the dispute between Russia and Ukraine has not been uncovered and resolved, and thus could flare up again at any time.
Den gräns som finns utgörs av frontlinjen i stället för den internationellt erkända gränsen, och det räcker med en gnista för att konflikten skall flamma upp igen.
The border is the front line, not the internationally recognized frontier, and it would take a single spark to cause the fighting to flare up again.
Vi vet ju att anledningen till dispyten mellan Ryssland och Ukraina inte har avslöjats och åtgärdats, och att den sålunda kan flamma upp igen när som helst.
For one thing, the cause of the dispute between Russia and Ukraine has not been uncovered and resolved, and thus could flare up again at any time.
Den gräns som finns utgörs av frontlinjen i stället för den internationellt erkända gränsen, och det räcker med en gnista för att konflikten skall flamma upp igen.
The border is the front line, not the internationally recognized frontier, and it would take a single spark to cause the fighting to flare up again.

Traducciones similares para flamma upp en inglés

flamma sustantivo
English
flamma verbo
upp adverbio
English
upp verbo
English
upp preposición
English

Ejemplos de uso para "flamma upp" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDet är visserligen inte spekulanternas oansvariga beteende som är orsaken till eurokrisen, men det har fått lågorna att flamma upp.
Although irresponsible behaviour by speculators is not the cause, it has fanned the flames of the euro crisis.
SwedishDen enda garantin för att Bosnien eller Kosovo, eller hela Balkan för den delen, inte kommer att flamma upp igen i morgon.
The only guarantee that Bosnia or Kosovo, or the entire Balkans for that matter, will not go up in flames again tomorrow.
SwedishSvartahavsområdets olösta konflikter är i dag en öm punkt, och utgör en regional säkerhetsrisk genom att de kan flamma upp när som helst.
Unresolved conflicts have become the sore point in the Black Sea region. They can reignite at any time, posing a threat to regional security.
SwedishMen själv skulle jag vilja ta upp den roll som spelas av dem som har rasismen som sitt rörelsekapital och som hela tiden blåser på de eldhärdar som alltid hotar att flamma upp.
But I would also like, for my part, to mention those for whom racism is a business and who are constantly fanning embers which are still easily rekindled.