Cómo se dice "fordrande" en inglés

SV

"fordrande" en inglés

SV fordrande
volume_up
{adjetivo}

fordrande (también: krävande)
Selektivitet: Kommissionen kommer att vara en positivt inställd men fordrande multilateral partner.
Selectivity: The EC will be a positive, but demanding multilateral partner.
Pollackbetänkandet är lyckligtvis kort men kraftfullt och inte så fordrande.
Fortunately, the Pollack report is short but forceful and not too demanding, unlike the Napoletano report.
Det kommer bara att fördröja dem i utövandet av dessa rättigheter, göra ståndpunkterna mer extrema och uppmuntra till mer fordrande reaktioner i framtiden.
It will only delay them taking up these rights, make positions more extreme, and encourage more demanding reactions in the future.
fordrande (también: krävande, rigorös)
Det är mer fordrande än det som har funnits mellan de två institutionerna under de senaste fem åren.
It is more exacting than the agreement that has existed between the two institutions over the past five years.
Jag är mycket säker på att ni, som ni har gjort förut, kommer att framföra särskilda tankegångar eller idéer, kritiska eller fordrande, om sådana finns.
I am very confident that you will, as you have done before, have your own contributions to make, which may well be critical or exacting, if you have particular thoughts or ideas.
fordrande (también: alkoholhaltig, arbetsam, grym, häftig)
volume_up
hard {adj.}

Ejemplos de uso para "fordrande" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishParlamentet kommer naturligtvis angående detta att vara ytterst vaksamt och fordrande.
Parliament will obviously be extremely vigilant and insistent about this.
SwedishEtt Europa som kommer att visa prov på en ytterst fordrande offentlig etik.
I hope that it will pave the way for a more transparent, responsible and democratic Europe, a Europe that applies the most rigorous ethical standards.