Cómo se dice "fylla i det" en inglés

SV

"fylla i det" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "fylla i det" en distintos contextos.

Traducciones similares para fylla i det en inglés

fylla sustantivo
fylla verbo
I sustantivo
English
i preposición
det adverbio
English
det pronombre

Ejemplos de uso para "fylla i det" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishJag går med på att de små och medelstora företagen kan ha en mycket viktig funktion att fylla i det sammanhanget.
I accept the idea that SMEs can play a vital role in this. I would like to point out, however, that there seems to be a certain amount of hype going around.
SwedishKommissionen är fullt medveten om vilken viktig funktion parlamentet har att fylla i det avseendet, innan er mandatperiod avslutas.
The Commission is fully aware of the important role to be played by Parliament in this respect before your parliamentary term comes to an end.
SwedishDet råder ingen tvekan om att Frontex har en viktig funktion att fylla i det sammanhanget, och det är tydligt att medlemsstaterna vill se byrån förstärkt.
There is no doubt that Frontex has an important role to play in this regard, and it is clear that the Member States want to see the agency strengthened.
SwedishDe har inte heller fäst någon vikt vid att de belgiska myndigheterna ansvarar för att utreda fallet och att Europaparlamentet inte har någon uppgift att fylla i det här skedet.
Similarly, they have disregarded the fact that the Belgian Government is in charge of investigating the case and that the European Parliament has no role to play at this stage.

Aprende otras palabras

Swedish
  • fylla i det

Echa un vistazo al diccionario francés-español de bab.la.