Cómo se dice "ge sig till" en inglés

SV

"ge sig till" en inglés

SV ge sig till
volume_up
{verbo}

ge sig till (también: företa, gripa sig an)
ge sig till (también: avresa, starta, köra igång, börja)

Traducciones similares para ge sig till en inglés

ge verbo
sig pronombre
till adjetivo
English
till adverbio
English
till preposición
till pronombre
English
...till pronombre
English

Ejemplos de uso para "ge sig till" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishEurons vitt förgrenade konsekvenser börjar nu ge sig till känna.
Mr President, the consequences of the euro are beginning to be felt.
SwedishJag är säker på att de positiva verkningarna kommer att ge sig till känna såväl på kort som på lång sikt.
I am sure that the positive effects of this will be felt in both the short- and long-term.
SwedishDe sociala behoven börjar ge sig till känna.
Can the Council even begin to imagine what that means?
SwedishDe sociala behoven börjar ge sig till känna.
Social needs are beginning to make themselves felt.
SwedishAtt ge sig in på det senare skulle kunna betyda att man fick vänta betydligt längre innan de önskvärda effekterna på området börjar ge sig till känna.
Embarking upon the latter could mean having to wait significantly longer before the desired effects in the area made themselves felt.
SwedishParlamentet kommer inte att tyst ge sig till tåls medan grundläggande rättigheter för miljontals medborgare förhandlas bort bakom slutna dörrar.
This Parliament will not sit back silently while the fundamental rights of millions of citizens are being negotiated away behind closed doors.
SwedishNi kan vara säkra på att när vi väl tar itu med dessa hinder kommer egenintresset återigen att ge sig till känna och uppmana parlamentsledamöterna och ministrarna att försvara status quo.
Make no mistake, once we tackle these barriers, the vested interests will again make themselves known and call on Members of Parliament and ministers to defend the status quo.