Cómo se dice "i förhållande till varandra" en inglés

SV

"i förhållande till varandra" en inglés

SV i förhållande till varandra
volume_up
{adverbio}

i förhållande till varandra (también: tillsammans, samtidigt, på samma gång, ihop)

Traducciones similares para i förhållande till varandra en inglés

I sustantivo
English
i preposición
förhållande sustantivo
till adjetivo
English
till adverbio
English
till preposición
till pronombre
English
...till pronombre
English
varandra pronombre
English
varandra

Ejemplos de uso para "i förhållande till varandra" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishHär definierar du de enskilda bildernas justering i förhållande till varandra.
Here you can specify the alignment of individual images with each other.
SwedishVi blir inte hjälpta av att växelkurserna utvecklas inkorrekt i förhållande till varandra.
It will not help us if exchange rates do not develop correctly relative to each other.
SwedishDetta har hjälpts av att valutorna i EU: s medlemsstater har varit rätt stabila i förhållande till varandra.
This of course has been helped by the relative inter-stability of the currencies of the EU Member States.
SwedishMinistrar har i flera av rådets sammanträden granskat det arbetet och diskuterat hur de står i förhållande till varandra.
Ministers throughout a number of the Council meetings have reviewed that work and have discussed how they relate to each other.
SwedishMen då glömmer man att i ett system med flytande växelkurser kommer de största valutorna alltid att utvecklas i förhållande till varandra.
This is to forget that, within a floating exchange rate system, the main currencies are always going to evolve in relation to each other.
SwedishBeroende på de markerade teckningselementens placering i förhållande till varandra skapas nya objektkonturer och eventuellt luckor i objektytan.
Depending on the arrangement of the selected drawing elements in relation to one another, new object contours are created and gaps may appear.
SwedishVi består av 25 länder, men vi är bara en union och folkomröstningarna måste därför genomföras inom några dagar i förhållande till varandra, och varför inte nära Europadagen.
There are 25 of us, but we are only one Union and the referendums must therefore be held within a few days of each other and why not close to the Day for Europe.
SwedishVi består av 25 länder, men vi är bara en union och folkomröstningarna måste därför genomföras inom några dagar i förhållande till varandra, och varför inte nära Europadagen.
Mr President, we must Europeanise the debate on the Constitution, we must Europeanise the process of ratifying the Constitution which, as its name indicates, is a European Constitution.
SwedishOm flera element är markerade, t.ex. teckningselement eller kontrollfält, justeras de vertikalt centrerat i förhållande till varandra på så sätt att deras mittpunkter ligger på samma höjd.
When several elements are selected, e.g. drawing elements and controls, they are aligned vertically centered relative to each other so that their midpoints are at the same height.
SwedishExempelvis justeras bara flera markerade teckningselement eller kontrollfält i förhållande till varandra om de är förankrade vid sidan eller stycket och inte om de är förankrade som tecken.
Therefore, several selected drawing elements or several control fields will be aligned relatively to one another if they are anchored to the page or paragraph but not to a character.
SwedishOm du har markerat flera element, t.ex. teckningselement eller kontrollfält, justeras de horisontellt centrerat i förhållande till varandra så att deras mittpunkter ligger ovanpå varandra.
If several elements are selected (e.g. drawing elements or controls), they will be aligned horizontally centered in relation to each other so that the midpoints are one above the other.