Cómo se dice "känslomässig" en inglés

SV

"känslomässig" en inglés

SV känslomässig
volume_up
{adjetivo}

känslomässig (también: känslig, emotionell, känslosam, lättpåverkad)
Det blir alltid en känslomässig debatt när vi diskuterar romerna här i parlamentet.
(DA) Mr President, it is always an emotional debate when we discuss the Roma here in Parliament.
Den var inte lika svår att uppnå som i fallet med personbilar, eftersom nyttofordonen inte är en lika känslomässig fråga.
It was not as difficult to achieve as in the case of cars, because this is not such an emotional subject.
Ursäkta mitt något känslomässiga utbrott, men det är så jag känner mig i dag.
Excuse my rather emotional outburst, but that is how I feel today.
känslomässig (también: känslo-, känsloladdad, emotiv, känslobetonad)
Detta är därför en kontroversiell och känslomässig fråga att debattera.
Consequently this is a controversial and emotive issue to debate.
Därför är detta inte en rent ekonomisk fråga utan även en mycket känslomässig fråga.
This is therefore not a purely economic matter, but a profoundly emotive issue too.
På den tiden utgjorde tanken på en spion i rymden en känslomässig fråga.
At that time the idea of the spy-in-the-sky was an emotive issue.

Sinónimos (sueco) para "känslomässig":

känslomässig
Swedish

Ejemplos de uso para "känslomässig" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDjurskyddet måste behandlas som en vetenskaplig och inte enbart som en känslomässig fråga.
Animal welfare must be dealt with scientifically and not just emotionally.
SwedishJag har en mindre känslomässig men ändå viktig sak att ta upp.
Madam President, I would like to raise a matter which, although not as sensitive, is still important.
SwedishEuropeiska unionen fattade för några år sedan beslut i hormonfrågan på känslomässig grund snarare än vetenskaplig.
The hormone issue was decided by the European Union some years ago not on the basis of science but rather on emotion.
SwedishDu är för känslomässig, broder.
SwedishDet är uppenbart att alla dessa politiska frågor, och andra problem som finns i Europa, inte bör vara underkastade en känslomässig påverkan från det förflutna.
Clearly, these political issues and other issues in Europe must not listen to the urgings of the past.
SwedishPå så sätt kan en störd personlig och känslomässig utveckling påverka inte bara enskilda personer, utan även hela grupper och samhällen.
A person is then driven by biological stimuli from the subcortex region of the brain that are not checked or controlled by the cortex, where the higher emotions are based.
SwedishFör det har provocerat och provocerar en känslomässig oro i magen på många västerländska själar. ~~~ speciellt när de ses genom en enfärgad lins. av turbulens och kaos.
Because it has provoked, and does provoke, a visceral anxiety in the bellies of many a Western soul, especially when viewed through the monochromatic lens of turbulence and turmoil.