Cómo se dice "kasta till" en inglés

SV

"kasta till" en inglés

SV kasta till
volume_up
{verbo}

kasta till (también: koppla till, lägga, ge upp, försänka)

Traducciones similares para kasta till en inglés

kasta verbo
till adjetivo
English
till adverbio
English
till preposición
till pronombre
English
...till pronombre
English

Ejemplos de uso para "kasta till" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishVi har båda återfallit till att kasta förolämpningar mot varandra över Atlanten.
We have both retreated to hurling insults at each other across the Atlantic.
SwedishDetta är det budskap jag vill kasta in i marginalen till denna debatt.
This is the message I want to be conveyed as an addendum to this debate.
SwedishTillåt mig således att till avslutning kasta en blick på framtiden.
Allow me therefore, in conclusion, to cast a glance at the future.
SwedishEnligt min mening kan EU:s institutioner hjälpa till att kasta ljus över denna fråga, som utgör en belastning för förbindelserna i regionen.
I believe the European institutions can help to shed light on this matter, which weighs heavily on relations within the region.
SwedishEnligt min mening kan EU: s institutioner hjälpa till att kasta ljus över denna fråga, som utgör en belastning för förbindelserna i regionen.
I believe the European institutions can help to shed light on this matter, which weighs heavily on relations within the region.
SwedishJag fick till uppgift att skriva detta betänkande, som syftar till att kasta ytterligare ljus över olika konkreta metoder som kan förbättra livet för MS-sjuka över hela EU.
I was given the task of drafting this report, whose objective it is to shed further light on concrete ways of improving the lives of MS sufferers throughout the EU.
SwedishVad gäller statyerna, så var denna årgärd mer än bara ett utslag av oplanerat våld av en regim som uppenbarligen har för avsikt att kasta oss tillbaka till meddeltiden.
Coming particularly to the statues, this destruction was much more than just a mindless act of violence by a regime that apparently intends to catapult us back into the Middle Ages.
SwedishDet tjänar absolut ingenting till att kasta ner ytterligare pengar i den bottenlösa brunnen av ekonomisk kollaps i Ryssland, särskilt när den politiska misskötseln och korruptionen fortsätter.
There is absolutely no point in throwing further funds into the bottomless pit of economic collapse in Russia, especially when there is continued political maladministration and corruption.