Cómo se dice "klassa" en inglés

SV

"klassa" en inglés

volume_up
klass {gén. com.}

SV klassa
volume_up
{verbo}

volume_up
to categorize {vb} [EEUU]
klassa (también: klassificera, räknas)
Ett annat område, där vi inte nådde våra mål, men som några trots allt vill klassa som en delframgång, är skogarna.
A second area in which we did not achieve our aims, but which some would nevertheless class as a partial success, is that of forests.
klassa (también: uppskatta, räkna, anse, värdera)
Kommissionens två expertpaneler fortsätter att klassa amalgam som säkert att använda.
The Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.

Sinónimos (sueco) para "klassa":

klassa
klass

Ejemplos de uso para "klassa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishT.ex. är det inte möjligt att klassa HIV-viruset som medelfarligt, det är ytterst farligt.
For example, the AIDS virus cannot possibly be considered medium-risk. It is of course high-risk.
SwedishOm vi baserat på detta skulle klassa tuberkulos som ett problem typiskt för utvecklingsländerna skulle vi lura oss själva rejält.
If, based on this, we were to reduce tuberculosis to a problem typical of developing countries, we should be greatly deceiving ourselves.
SwedishJag undrar därför verkligen hur det påverkar Europaparlamentets trovärdighet att klassa frågan som brådskande innan den blivit ordentligt utredd.
So I would really question what it does for this Parliament's credibility to have an urgency before things are properly investigated.