Cómo se dice "kontakt" en inglés

SV

"kontakt" en inglés

volume_up
kontakt {gén. com.}

SV kontakt
volume_up
{género común}

1. general

kontakt (también: aning, beröring, drag, detalj)
volume_up
touch {sustantivo}
När försäkringsbolagen äntligen fått kontakt avgörs ärendena ofta genom förhandlingar.
Once the insurers are in touch, matters are often settled by negotiation.
Detta förslag saknar tydligt kontakt med den verklighet som nu råder inom jordbruket.
Clearly this proposal is out of touch with current agricultural realities.
Vi har haft ständig kontakt med de iranska myndigheterna om detta.
We have been in constant touch with the Iranian authorities over these issues.
kontakt (también: anslutning, förening, anställning, tjänst)
volume_up
connection {sustantivo} [EEUU]
Kommissionens åtgärder utlöser därför automatiskt en kontakt med parlamentet.
Accordingly, the Commission’s action automatically sets off a connection with Parliament.
 Har någon kontakt om detta tagits med den turkiska regeringen?
 Has contact been taken up with the Turkish Government in this connection?
Har man tagit kontakt med den turkiska regeringen i denna fråga?
Has contact been taken up with the Turkish Government in this connection?
kontakt (también: beröring, förbindelse, kontaktperson)
volume_up
contact {sustantivo}
Kommissionen å sin sida håller kontakt med de berörda medlemsstaterna.
The Commission remains in contact with the Member States concerned.
Detta underlättades utan tvekan genom långsiktig kontakt med utländska partner.
This was definitely made easier by long-term contact with foreign partners.
EU: s representant Moratinos håller ständig kontakt med alla parter.
Ambassador Moratinos is in constant contact with all the parties.
kontakt
volume_up
contingence {sustantivo}
kontakt (también: ändring, byte, spö, strömbrytare)
volume_up
switch {sustantivo}
Vad har kommissionen själv för förslag för att garantera kontinuiteten för kontakt under övergången från nationella valutor till euron?
How does the Commission itself propose to ensure continuity of contracts during the switch over from national currencies to the euro?

2. figurativo

kontakt (también: band)
volume_up
tie {sustantivo} (bond between people)

Sinónimos (sueco) para "kontakt":

kontakt

Ejemplos de uso para "kontakt" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishJag har för närvarande kontakt med medarbetarna på Dell om just den här frågan.
I am involved with the workers at Dell and that particular issue at the moment.
SwedishJag tror att de som har kommit i kontakt med oss kan ställa sig bakom det jag säger.
Those who have any dealings with it will, I think, be able to back me up on that.
SwedishJag skall ta upp detta fall, eftersom det är en person jag var i kontakt med.
I will refer to only one case, because it concerns someone I knew personally.
SwedishGenom att sammankoppla en grupp människor som är desperata att få kontakt med varandra.
By connecting a tribe of people who are desperate to be connected to each other.
SwedishFörst och främst måste vi ta kontakt med Förenta staterna på alla nivåer.
In the first instance we need to engage with the United States at every level.
SwedishMan föreslog att han skulle söka kontakt med den enda person som kunde ge råd och hjälp.
It was suggested that he should approach the only person who could advise and help.
SwedishVi måste skapa kontakt mellan EU: s institutioner och alla unionens samhällen.
We need to connect EU institutions to all the communities of the Union.
SwedishVi måste skapa kontakt mellan EU:s institutioner och alla unionens samhällen.
We need to connect EU institutions to all the communities of the Union.
SwedishJag arbetar mycket med Philippe Maystadt och har nära kontakt med honom.
I work a great deal with Philippe Maystadt and we have a close relationship.
SwedishDet gemensamma bästa måste ständigt stå i kontakt med den dagliga verkligheten.
The common good needs to be constantly enhanced by daily realities.
SwedishVi vill göra det på vårt sätt, men vi vill göra det i kontakt med er, och vi behöver hjälp.
We want to do things our way but we want to engage with you and we need help.
SwedishVi kan också förmedla kontakt med externa fotografer, byråer och tryckerier.
We can also recommend external photographers, agencies and printers.
SwedishVi måste ha kontakt med våra folk, våra väljare - de som röstar på oss.
We must connect with our people, with our constituents, with our voters.
SwedishVi skall ta kontakt med berörda enheter.
We shall take that up with the department which is responsbile, Mrs Guinebertière.
SwedishÄr ni beredda att ta kontakt snabbare och även meddela oss vad er inställning är?
Will you talk to them as soon as possible and report back to us?
SwedishDet verkar för mig vara en mer rationell kontakt mellan parlamentet och kommissionen.
This seems to be a more rational way for Parliament and Commission to deal with one another.
SwedishFörenta staterna står i nära kontakt med EU för att finna en fredlig lösning på dessa problem.
I think that, without dialogue, a peaceful resolution will not be possible.
Swedish. ~~~ Utan för att de söker kontakt.
Not because you force them to do something against their will, but because they wanted to connect.
SwedishVi måste finna ett sätt att verkligen få kontakt med och aktivt stödja folket i dessa länder.
We must find a way to truly relate and actively support the people in these countries.
SwedishAll kontakt med internationell press eller internationella medier är förbjuden.
All access to the international press or media is prohibited.