Cómo se dice "lim" en inglés

SV

"lim" en inglés

SV lim
volume_up
{neutro}

lim (también: klister)
volume_up
glue {sustantivo}
Förståelse är det " lim " som skall till för att binda Europeiska unionen samman.
Understanding is the 'glue ' that is required to bind the European Union together.
Förståelse är det "lim" som skall till för att binda Europeiska unionen samman.
Understanding is the 'glue' that is required to bind the European Union together.
Limning utan lim är ett relativt nytt forskningsområde inom vår grupp.
Gluing without glue is a rather new research area in our group.
lim (también: klister, häftplåster)
volume_up
adhesive {sustantivo}
Ämnet används framför allt för tillverkning av läkemedel, lösningsmedel och hjälpämnen samt färgborttagningsmedel och lim.
Its marketing is intended fundamentally for the production of pharmaceutical products, solvents and auxiliary products, paint strippers and adhesives.
Till följd av skillnader i medlemsstaterna i Europeiska unionen när det gäller användningen av lösningsmedel i lim och färger, är skyddet för arbetstagarna i medlemsstaterna inte enhetligt.
Because of differences in the Member States as regards the use of solvents in dyes and adhesives, worker protection is not the same in all our countries.
lim (también: massa, klister, deg, kräm)
volume_up
paste {sustantivo}
lim (también: mått, stort omfång)
volume_up
size {sustantivo}

Sinónimos (sueco) para "lim":

lim
Swedish

Ejemplos de uso para "lim" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDet är sant att lim baserat på ägg eller fisk används för att eliminera suspensioner i vin under framställningsprocessen.
It is true that egg- or fish-based glues are used to eliminate suspensions in wine during production.
SwedishFör det tredje, allt pekar på att rättegångarna mot både Anwar Ibrahim och Lim Guang Eng var politiskt motiverade.
Thirdly, all the evidence is that the trials of both Anwar Ibrahim and Lim Guan Eng were politically motivated.
SwedishHitta vårt vittne, Peter Lim!
SwedishÄmnet används framför allt för tillverkning av läkemedel, lösningsmedel och hjälpämnen samt färgborttagningsmedel och lim.
Its marketing is intended fundamentally for the production of pharmaceutical products, solvents and auxiliary products, paint strippers and adhesives.
SwedishHar ni hittat Peter Lim?
SwedishFBl, var är Peter Lim?
SwedishDet är ett brott mot principerna om demokratisk frihet att beröva Lim Guan Eng hans parlamentsplats bara för hans milda kritik av den malaysiska regeringen.
It is a violation of the tenets of democratic freedom to deprive Lim Guan Eng of his seat in Parliament simply because of his mild criticism of the Malaysian government.
SwedishTill följd av skillnader i medlemsstaterna i Europeiska unionen när det gäller användningen av lösningsmedel i lim och färger, är skyddet för arbetstagarna i medlemsstaterna inte enhetligt.
Because of differences in the Member States as regards the use of solvents in dyes and adhesives, worker protection is not the same in all our countries.
SwedishVi uppmanar kommissionen att lägga fram tydliga lagstiftningsförslag för att förbättra luftkvaliteten på alla relevanta områden: byggnadsprojekt, lim som används i möbler osv.
We call on the Commission to bring forward clear legislative proposals to improve air quality in all the relevant areas: construction projects, glues used in furniture, etc.
SwedishAngående domen mot parlamentsledamoten Lim Guan Eng, kommer kommissionens delegation i Malaysia att noga följa fallet, och överklagandet som just gjorts till den federala domstolen.
As regards the conviction of the MP Lim Guan Eng, the Commission's delegation to Malaysia will follow this case closely, along with the appeal which has just been lodged with the Federal Court.