Cómo se dice "många gånger" en inglés

SV

"många gånger" en inglés

EN

SV många gånger
volume_up
{adverbio}

många gånger (también: ofta, upprepade gånger, i många fall)
volume_up
often {adv.}
Den är påtaglig, ofta till och med synlig, och många gånger lättare att behandla.
This is tangible, often even visible, and is often easier to treat.
Majoritetssamhällets gemensamma skuld slätas också många gånger över.
The joint culpability of the majority society is also often glossed over.
Vi underskattar många gånger antalet personer som utsätts för detta.
We very often underestimate the number of people that are exposed to it.

Traducciones similares para många gånger en inglés

många adjetivo
många pronombre
English
gånger preposición
English
mänga verbo
English

Ejemplos de uso para "många gånger" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDet är en fråga som vi skall återvända till många gånger i många olika debatter.
This is an issue to which we will return again and again in many different debates.
SwedishSåsom här har konstaterats många gånger är situationen i Moldova verkligen svår.
As has been said here several times, the situation in Moldova is extremely difficult.
SwedishDetta är en första viktig aspekt, som många gånger har diskuterats i kulturutskottet.
This is a first important point, frequently debated in the Committee on Culture.
SwedishJag tror att hon många gånger kommer att vara här vid diverse andra tillfällen.
I think that we will see a lot more of her here on a variety of different occasions.
SwedishHur många gånger tog vi inte fram den, och med hur många konkreta uppgifter!
So many times we raised the issue, and adduced so many facts proving the case!
SwedishHon har höjt sin röst många gånger och uppmanat till dialog som enda vägen framåt.
She has raised her voice many times in calling for dialogue as the only way forward.
SwedishMånga gånger har de alldeles för mycket kapital, och många gånger blir de bortskämda.
In many cases, they have far too much capital, and in many cases they are spoiled.
SwedishJag har själv många gånger tänkt den enkla tanken: redskapet är ett meddelande.
A simple thought has many times crossed my mind: the means is the message.
SwedishDenna dag är, och detta har redan sagts många gånger, historisk.
Mr President, today is an historic day, as has already been said many times.
SwedishSkälen för att genomföra järnvägspaketet har framförts många gånger vid det här laget.
Arguments for implementing the rail package have been put forward many times now.
SwedishVi har utskott för detta, och många gånger är det också nyttigt att läsa en god bok.
We have committees for this purpose, and sometimes reading a good book has its uses.
SwedishVi har många gånger framhållit att bedrägerierna måste bekämpas och elimineras.
On many occasions, we have mentioned the need to combat and eradicate fraud altogether.
SwedishJag har besökt landet många gånger som ledamot av Sydasiendelegationen.
I have visited this country many times as a member of the South Asia delegation.
SwedishJag ingår i SAARC-delegationen och har fått besöka Sri Lanka många gånger.
As a member of the SAARC delegation, I have been able to visit Sri Lanka many times.
SwedishDen kommer att försvinna från tv-rutorna, såsom har sagts många gånger.
As has been said time and time again, it will disappear from the television sets.
SwedishAlla är naturligtvis – vilket har sagts många gånger – för rent grundvatten.
Everyone is, of course – as has been said many times – in favour of clean groundwater.
SwedishFramför allt Georgien har ju tyvärr många gånger visat sig vara Moskvas marionett.
Georgia in particular has regrettably proved on many occasions to be a puppet of Moscow.
SwedishVi har många gånger sagt att vi söker en parallell utveckling av dessa delar.
We have said many times that we seek the parallel development of these three components.
Swedish(RO) Vi har många gånger talat om förordningens rent tekniska egenskaper.
(RO) We have spoken about the simply technical nature of this regulation many times.
SwedishVi, Euskal Herritarrok, har många gånger beklagat förlusten av människoliv.
We, Euskal Herritarrok, have regretted many times the loss of human lives.