Cómo se dice "mapp" en inglés

SV

"mapp" en inglés

volume_up
mapp {gén. com.}

SV mapp
volume_up
{género común}

1. general

mapp (también: akt, arkiv, dossier, register)
volume_up
file {sustantivo}
Om du väljer det här kommandot kan du byta namn på en markerad fil eller mapp.
Select this command to rename the marked file or folder.
Nya målfiler skrivs (med nytt filnamnstillägg), i samma eller en annan mapp.
New target files are written (with the new file name extension) in the same or a new folder.
I denna mapp skapar exportfunktionen en HTML-fil som t ex kan få filnamnet hemlig.htm.
In this directory, the Export creates an HTML file that can be named, for example, as " secret.htm ".

2. arte

mapp
volume_up
portfolio {sustantivo}

Ejemplos de uso para "mapp" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Swedish(Utrymme kan frigöras med kommandona Töm papperskorgoch Komprimera denna mapp.
(The `Empty Trash' and `Compact This Folder'commands may recover some space.
SwedishHär bildar alla tabeller (databasfiler) i en mapp (katalog) tillsammans en databas.
All of the tables (database files) together in one folder (directory) form a database.
SwedishDubbelklicka på en mapp eller diskussionsgrupp så öppnas den i ett nytt fönster
Double-clicking a folder or a newsgroup opens it in a new window
SwedishDenna mapp har 17,000 foton -- över 20 gigabyte med information -- och växer konstant.
This folder has 17,000 photos -- over 20 gigabytes of information -- and it's growing constantly.
SwedishMed den här kommandoknappen öppnar du en dialogruta där du kan välja mapp.
Click here to open a dialog in which you can select a folder.
SwedishFörsök med att välja servermappen och sedan skriva Överordnad/NyMapp för att skapa en ny hierarki.
Try selecting the server folder and typing 'parent/newFolder' to create a new hierarchy.
SwedishMen du kan spara dokumentet med ett annat namn, eventuellt i en annan mapp, och sedan redigera det.
You could, however save the document under another name and then edit it.
SwedishPå motsvarande sätt väljer du den mapp som ska visas när ett grafikobjekt öppnas under Grafik.
Similarly, under Graphics select the folder that is to be displayed when a graphic is opened.
SwedishDär kan du ändra namn, webbadress och mapp för bokmärket.
The Edit Bookmark dialog appears, where you can adjust the name, URL, and folder of the bookmark.
SwedishEtt meddelande kan inte flyttas eller kopieras till sin egen mapp.
Can't move or copy messages to the folder they're already in.
SwedishInnan en mapp kan tas bort måste meddelandena i den tas bort.
Can't delete a folder without first deleting the messages in it.
SwedishPå det här sättet skapar du ett nytt mallområde (mapp).
Click here to create a new folder for an additional template category.
SwedishVar noga med att bara radera de filer och den mapp som har samma namn som databasen.
Make sure that you only delete those files or directories where their name corresponds to that of the database.
SwedishÖppnar markerad mapp eller grupp i befintligt fönster om det går
Open selected folder or group in existing window if possible
SwedishJag tänker inte gå in på toxikologiska orsaker och miljöorsaker – det skulle fylla en egen mapp.
When dealing with mental health, we note a dramatic increase in psychological illnesses in the Union.
SwedishTill nästa överordnade mapp (bara under arbetskatalogen).
To the next superordinate folder (only below the My Documents).
SwedishHär visas antalet filer och mappar för en markerad mapp.
For a selected folder, shows the number of files and folders.
SwedishSå jag gick tillbaka och tittade på min "Kreativa Projekt" mapp, och jag råkade på Malteserfalken.
And so I went back and looked through my "Creative Projects" folder, and I happened across the Maltese Falcon.
SwedishDet kan ha tagits bort eller flyttats till en annan mapp.
It may have been deleted or moved into another folder.
SwedishMarkera detta fält i mapp-urvalsdialogen om Du även vill att den valda mappens alla undermappar ska genomsökas.
Check this box to include the subdirectories in your search.