Cómo se dice "maxim" en inglés

SV

"maxim" en inglés

volume_up
maxim {gén. com.}
EN
EN

"maxim" en sueco

volume_up
maxim {sustantivo}

SV maxim
volume_up
{género común}

1. lingüística

maxim
volume_up
maxim {sustantivo}
Det finns en gammal maxim som lyder , vilket betyder, läkare, bota dig själv.
There is an ancient maxim which says , that means physician, heal thyself.
Denna maxim passar alltför bra på andan i betänkandena av Lehne.
This maxim is too easily applied to the spirit of Mr Lehne's reports.
Jag vill avsluta mitt inlägg med en gammal romersk maxim: ”För det första, vålla ingen skada”.
I should like to end my speech with an old Roman maxim: ‘first, do no harm’.

Sinónimos (inglés) para "maxim":

maxim
English

Ejemplos de uso para "maxim" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDet finns en gammal maxim som lyder, vilket betyder, läkare, bota dig själv.
Is the European Union competent to reprimand independent states?
SwedishTyvärr, käre Daniel, följer ditt betänkande inte denna maxim.
Unfortunately, Mr Cohn-Bendit, your report fails to reflect that principle.
SwedishOch det kommer också att vara vår maxim för de närmaste åren.
And this will be our motto for the coming years.
SwedishDet verkar som om denna grekiska folkliga maxim är helt gångbar i fallet med de högsta organen inom Europeiska unionen.
This Greek popular saying appears to be totally apposite to the case of the European Union's principal institutions.
SwedishEkologisk stabilitet måste visa sig vara en lokaliseringsfördel för den europeiska ekonomin och bör därför finnas med i programmet som en övergripande maxim.
Ecological stability must emerge as a locational advantage of the European economy and hence, the overriding credo of the programme.
SwedishDet finns en allmängiltig maxim här i livet: när en grupp angrips, måste den sluta leden och visa solidaritet.
Mr President, I think that, in life, there is a rule that applies everywhere: when a group is under attack it must react with unity and with solidarity.
SwedishUtan tvekan är det meningen att hans närvaro skall illustrera Duisenbergs välkända maxim, jag citerar: " Euron talar tyska, och det bereder oss ett särskilt stort nöje" .
No doubt his presence is intended to illustrate Mr Duisenberg's famous remark, which I quote: "The euro speaks German and we are especially happy about this' .
SwedishUtan tvekan är det meningen att hans närvaro skall illustrera Duisenbergs välkända maxim, jag citerar: " Euron talar tyska, och det bereder oss ett särskilt stort nöje ".
No doubt his presence is intended to illustrate Mr Duisenberg's famous remark, which I quote: " The euro speaks German and we are especially happy about this '.