Cómo se dice "med andra ord" en inglés

SV

"med andra ord" en inglés

SV

med andra ord [ejemplo]

volume_up
med andra ord
Majoriteten i parlamentet är med andra ord skamlöst inkonsekventa.
In other words, the majority in Parliament is guilty of shameless inconsistency.
Med andra ord tog majoriteten hänsyn till minoritetens önskningar.
In other words, the majority took into consideration the wishes of the minority.
Med andra ord, sammanhållningen får spela andra fiolen efter konkurrenskraft.
In other words, cohesion is playing second fiddle to competition.

Traducciones similares para med andra ord en inglés

med sustantivo
English
med adverbio
English
med preposición
English
med-
English
med. sustantivo
English
andra sustantivo
English
andra verbo
English
andra pronombre
English
andra- adjetivo
English
ord sustantivo
ändra verbo

Ejemplos de uso para "med andra ord" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishDet bilburna samhälle som vi har i dag har med andra ord fått en villkorlig dom.
The car-based society as we know it today has thus been given a suspended sentence.
SwedishMed andra ord begär Bryssel tydligen för mycket av Ankara i denna viktiga fråga.
To sum up, Brussels is apparently asking too much of Ankara on this crucial subject.
SwedishDe initiativ som hittills tagits verkar med andra ord inte ha varit tillräckliga.
I therefore feel that the initiatives implemented to date are not sufficient.
SwedishMan kan med andra ord ta patent på teknik, men inte på gener eller organismer.
And in the same way the technologies can be patented, not the genes and organisms.
SwedishEfterfrågan överstiger med andra ord vida programmets ekonomiska möjligheter.
The demand is therefore far outstripping the financial scope of the programme.
SwedishJag vill med andra ord ta tillfället i akt att säga att så här kan vi inte arbeta.
I am therefore taking the opportunity to say that we cannot work in this way.
SwedishDetta är med andra ord ett enormt problem för hela Europeiska gemenskapen.
So this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
SwedishMed andra ord anser försäkringsbolagen att en gammal människa inte är värd någonting.
There you have it. Insurance companies consider that the elderly are worthless.
SwedishDet föreligger med andra ord en onödig uppdelning av lagstiftningen om GMO.
What we have as a result is the unnecessary fragmentation of legislation on GMOs.
SwedishMed andra ord är skillnaden betydligt större än den statistiska osäkerheten.
And this means that it's much bigger a difference than the uncertainty of the data.
SwedishVi vet med andra ord att det är två saker som vi måste ha i åtanke samtidigt.
We can therefore say that these are two things which must be seen as closely related.
SwedishJag är med andra ord för ett betänkande som syftar till att undvika sådant.
I therefore support this report which will prevent the dumping of waste in the sea.
SwedishKommissionen kan med andra ord följa parlamentets ställningstaganden på flera punkter.
Overall, the Commission is thus able to take Parliament's line on many points.
SwedishDet märks med andra ord att vi är på väg framåt med alla dessa projekt, som jag sa.
So it shows, as I said, that we are moving forward with all these projects.
SwedishMed andra ord begär Bryssel tydligen för mycket av Ankara i denna viktiga fråga.
In any EU Member State, a governor would have had to step down for that.
SwedishMed andra ord anser jag att något är tokigt med det nuvarande systemet.
To sum up, I think there is something wrong with this way of going about things.
SwedishIngen återförvisning till utskottet med andra ord, utan en uppskjuten omröstning.
Therefore, no referring back to the Committee, but deferral of the vote.
SwedishPå många håll är religiösa värderingar med andra ord inte respekterade.
That is to say, there are many quarters where religious values are not respected.
SwedishMed andra ord skulle vi kunna fortsätta i fem år utan att ikläda oss några nya åtaganden.
By the end of 2003, the commitments amounted to five years ’ worth of payments.
SwedishDet är med andra ord stor skillnad jämfört med toppmötena under mitten av 1970-talet.
As you can see, a great deal has changed since the summits of the mid-'70s.