Cómo se dice "omge" en inglés

SV

"omge" en inglés

EN

"OMG" en sueco

volume_up
OMG {interj.} [abreviación]

SV omge
volume_up
[omgav|har omgett] {verbo}

omge (también: ringa, slå, ringa in, ringa upp)
omge (también: innesluta, omringa)
volume_up
to surround [surrounded|surrounded] {vb} (to be on all sides of something)
Framför allt ges de ingen chans att omge sig med en välstrukturerad och permanent rörelse.
Above all, they are not given the chance to surround themselves with a soundly structured and permanent movement.
För att uppnå detta anser jag att ESA måste lita till nätverket av europeiska experter och omge sig med den expertis som krävs.
To achieve this, I believe that the ESA must rely on the network of European experts, surround itself with the necessary expertise.
Det är ibland förvirrande med vilken detaljrikedom vi försöker omge vaga begrepp som "andan" , i detta fall "Osloandan" .
It is sometimes extravagant to see with what luxurious detail we try to surround vague notions such as "the spirit of...' , in this case "the spirit of Oslo' .
Framför allt ges de ingen chans att omge sig med en välstrukturerad och permanent rörelse.
Above all, they are not given the chance to surround themselves with a soundly structured and permanent movement.
För att uppnå detta anser jag att ESA måste lita till nätverket av europeiska experter och omge sig med den expertis som krävs.
To achieve this, I believe that the ESA must rely on the network of European experts, surround itself with the necessary expertise.
Det är ibland förvirrande med vilken detaljrikedom vi försöker omge vaga begrepp som "andan" , i detta fall "Osloandan" .
It is sometimes extravagant to see with what luxurious detail we try to surround vague notions such as "the spirit of...' , in this case "the spirit of Oslo' .
omge (también: binda, linda)

Sinónimos (sueco) para "omge":

omge

Ejemplos de uso para "omge" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishVår roll är därför att omge WTO med andra stödjande avtal inom andra områden, och särskilt miljöområdet.
Our role is, therefore, to flank the WTO with other supporting agreements in other fields, notably the environmental field.
SwedishFör att bibehålla dem söker kommissionen ständigt omge våra fiskeansträngningar med en mängd instrument för att förvalta bestånden och fartygen.
In order to conserve them, the Commission is constantly flanking our fishing effort with a variety of instruments for managing stocks and boats.
SwedishMen fråga mig för guds skull inte om vilka förfaranden vi skall omge gruppen med, för på det sättet kommer den att stagnera och berövas sitt nödvändiga oberoende.
But please, do not ask about the group's precise procedures, for it will get bogged down in this and will lose its necessary independence.
SwedishÅ andra sidan kommer gruppen att omge sig med en mängd vetenskapliga rådgivare och säkerligen stå i kontakt med utländska vetenskapliga institut.
On the other hand, there is no doubt that the group will avail itself of as much scientific advice as possible, and it will certainly get in touch with foreign scientific institutes.
SwedishHerr talman, i den brådska som verkar omge oss har man faktiskt bestämt att kommissionen i huvudsak är behörig utan att vi känner till dess egentliga sammansättning.
Indeed, Mr President, in the great haste which seems to hold sway over us, the competent committee for the fund has been decided on even before we know what it contains.