SV smita
volume_up
{verbo}

1. slang

smita (también: hoppa av)
Jag anser inte att den öppna samordningsmetoden är ett sätt att smita undan.
I do not think the open coordination method is a cop-out.
They want to " cop-out " of their responsibilities.
They want to "cop-out" of their responsibilities.

2. Otros

smita (también: undvika, skolka)
Medlemsstaterna får inte smita från sitt ansvar att ge alla medborgare tillräckliga pensioner.
States must not shirk their obligation to provide adequate pensions for all citizens.
Vi kan inte längre blunda och smita från vårt ansvar.
We can no longer avert our eyes and shirk our responsibilities.
Särskilt de mer utvecklade och rika länderna bär ett ansvar som de inte kan smita undan.
The more developed and wealthiest countries in particular have responsibilities that they cannot shirk.
smita (también: dra, dunsta)
smita (también: sluka, svälja, rymma, regla)
smita (también: sova, skolka, sjappa, gå till kojs)
smita (también: kapa, förkorta, snedda, sänka)
smita (también: ducka, doppa, böja sig, dra sig undan)
Jag instämmer mycket med Gunnar Hökmark som tidigare sa att vi inte bör låta medlemsstaterna smita ifrån sitt ansvar.
I agree very much with Gunnar Hökmark who said earlier that we should not let Member States get away from their responsibility.
smita (también: sticka, hoppa, överfalla, skutta)
smita (también: sticka)
smita (también: hoppa, sticka, sticka från, skutta)
smita (también: glida, slinta, undgå, smyga)
Då kan för många oegentliga projekt smita igenom.
This would allow too many anomalous projects to slip through.
Ska du verkligen låta honom smita undan igen?
Now, are you really going to let it slip away again?
smita (también: smyga iväg)

3. coloquial

smita

Sinónimos (sueco) para "smita":

smita

Ejemplos de uso para "smita" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishJag vill göra det helt klart att ingen medlemsstat kan smita från detta ansvar.
I want to make it absolutely clear that no Member State can evade this responsibility.
SwedishSå enkelt kan man inte smita ifrån sin egen historia och sitt eget ansvar.
One cannot escape one' s own history and one' s own responsibility that easily.
SwedishSå enkelt kan man inte smita ifrån sin egen historia och sitt eget ansvar.
One cannot escape one's own history and one's own responsibility that easily.
SwedishI framtiden kommer ingen att kunna smita undan, erfarenheten talar för sig.
In future, no one will be able to steal away secretly, experience speaks for itself.
SwedishVi bör inte smita från vårt ansvar och vi bör ge stöd åt konkreta åtgärder.
We are far from happy at these delays, and Members of this House should not be either.
SwedishDet är inte en perfekt text, och vi bör inte försöka smita undan att svara på dessa farhågor.
It is not a perfect text and we should not hide from responding to these concerns.
SwedishEuropeiska unionens ledare kan inte längre smita ifrån sitt ansvar.
The leaders of the European Union can no longer evade their responsibilities.
SwedishDärför ber jag er att inte smita från de olösta principfrågorna.
I would therefore ask you not to climb down on the outstanding key policy issues.
SwedishProblemen kräver en gemensamt framarbetad lösning och rådet kan inte smita ifrån sitt ansvar.
The problems demand a joint solution, and the Council cannot evade its responsibility.
SwedishDetta skulle vara ett enkelt sätt att smita ifrån vårt politiska ansvar.
That would be an easy way of shirking our political responsibility.
SwedishVi motsätter oss oblyga försök att smita ifrån de åtaganden man gjort gentemot MUL-länderna.
We oppose blatant attempts to renege on commitments which have been made to less developed countries.
SwedishNi har klagat på jobbet sen jag kom och bara väntat på en ursäkt att smita.
The truth is, you've been complaining about work since the second I got here, dying for an excuse to blow it off.
SwedishIbland måste skulden läggas på enskilda personer som arbetar svart för att smita undan skatt.
Sometimes, the blame has to be placed upon individuals who do undeclared work in order to dodge paying tax.
SwedishDenna funktion kan inte kommissionen smita undan.
This is one of the Commission' s functions that cannot be taken away.
SwedishDå måste man emellertid arbeta för att förändra den inhemska politiken och inte smita från sitt ansvar.
However, we must work to change the policy in our country rather than shirking our responsibilities.
SwedishDenna funktion kan inte kommissionen smita undan.
This is one of the Commission's functions that cannot be taken away.
SwedishI slutändan, när han stod inför hotet att dras inför domstol, var han tvungen att smita ut bakvägen.
In the end, when he was threatened with being brought before the courts, he had to leave by the back door.
SwedishDärför måste vi garantera att ingen medlemsstat kan smita undan det särskilda stödet till kvinnor.
That is why we must ensure that no Member State is able to avoid implementing specific support measures for women.
SwedishSyftet skulle i dessa fall alltså vara att hålla på med djurtester enbart för att kunna smita undan märkning.
In these cases the aim would thus be to carry out animal testing solely in order to get out of labelling.
SwedishJag ber er att inte smita undan ert ansvar.
I urge you not to evade your responsibility in this area.